Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00727/2021
Első irat érkezett: 03/30/2021
.
Az ügy tárgya: Az Egri Törvényszék 2.Bf.102/2018/44. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (előzetes bírósági mentesítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - az Egri Járásbíróság 12.B.22/2015/84. számú ítélete és az Egri Törvényszék 2.Bf.102/2018/44. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót a bíróság jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert az ítéletekben nem foglalkoztak az előzetes mentesítés lehetőségével, ennek következtében az előzetes mentesítés szabályai a büntetés kiszabása során sem kerültek figyelembe vételre. A bírósági döntések ellentétesek a 8/2015. (IV. 17.) AB határozatban foglalt alkotmányos követelménnyel, amely szerint a bíróságnak a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése esetén hivatalból kell vizsgálnia az előzetes mentesítés lehetőségét, és arról az ítéletben rendelkezni kell.
Az indítványozó nézete szerint az ítéletek sérti a tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogát, mert a bíróságok nem biztosították annak lehetőségét, hogy a titkos információgyűjtés hanganyagát a bírósági eljárás bizonyítási szakaszában megismerje, illetve az a birtokába kerüljön, holott a bíróságok a bűnösséget megalapozó tényállást a hanganyagokból készült leiratok tartalmára alapozták. .
.
Támadott jogi aktus:
    Egri Járásbíróság 12.B.22/2015/84. számú ítélete
    Egri Törvényszék 2.Bf.102/2018/44. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_727_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_727_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.