Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02014/2020
Első irat érkezett: 12/02/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.37.512/2020/2. számú és Kfv.VII.37.761/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elektronikus kapcsolattartás, ügyfélkapu, cégkapu)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.VII.37.512/2020/2. számú és Kfv.VII.37.761/2020/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A munkavédelmi hatóság határozatában az indítványozót munkavédelmi bírsággal sújtotta, és 11 munkavédelmi hiányosság megszüntetésére kötelezte.
Az indítványozó a határozat ellen bírósághoz fordult.
Az elsőfokú bíróság a végzésével az azonnali jogvédelem iránti kérelmet elutasította, majd ítéletével a keresetet elutasította.
Az ítélet ellen az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő az ügy érdemére kiható eljárási szabályszegés miatt, és arra hivatkozással, hogy az indítványozó Alaptörvényben biztosított eljárási jogai sérültek az elsőfokú eljárás során.
A Kúria Kfv.VII.37.512/2020/2. számú végzésével a felülvizsgálati kérelmet visszautasította, mert a jogi képviselő ügyfélkapuján - és nem a cégkapun - keresztül nyújtották be a felülvizsgálati kérelmet.
Ezt követően az indítványozó - immáron a cégkapun keresztül - ismételten benyújtotta a felülvizsgálati kérelmet, melyet a Kúria elkésettség miatt Kfv.VII.37.761/2020/3. számú végzésével visszautasított.
Az indítványozó szerint egyéni ügyvédként jogosult volt a felülvizsgálati kérelmet első alkalommal az ügyfélkapuján keresztül előterjeszteni, figyelemmel a Civilisztikai Kollégiumvezetők 18. számú állásfoglalására. Ezt támasztják alá szerinte a nyomtatvány kitöltésekor rendelkezésre álló informatikai megoldások, illetve az, hogy az elsőfokú bírósághoz is az ügyfélkapun keresztül nyújtotta be beadványait.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria érdemi vizsgálat nélkül elzárta őt a jogorvoslati jogának gyakorlásától. Ennél fogva nem kerülhetett sor az elsőfokú bíróságnak a tisztességes eljárás követelményét sértő ítélete felülvizsgálatára, mely - az indítványozó szerint - olyan kötelezéseket tartalmaz, melyek végrehajtására neki sem jogosultsága sem jogszabály által biztosított lehetősége nincsen.
Az indítványozó szerint az ésszerű határidőn belüli döntéshez való jogát sérti, hogy a Kúria a két visszautasító végzést 4 illetve 2 hónap leforgása alatt hozta meg..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.VII.37.512/2020/2. számú és Kfv.VII.37.761/2020/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2014_4_2020_Ind.egys.szerk.anonim.pdfIV_2014_4_2020_Ind.egys.szerk.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.