Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02041/2020
Első irat érkezett: 12/08/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.578/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.578/2019/8. számú ítélete és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 45.K.30.526/2018/49. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását, valamint a határozatok és önkormányzati rendeletek megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval szemben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatal többféle adófizetési kötelezettséget, valamint adóbírságot állapított meg. A közigazgatási határozatot az indítványozó közigazgatási perben megtámadta, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság azonban 45.K.30.526/2018/49. számú ítéletében a keresetet elutasította. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúriánál, a Kúria Kfv.I.35.578/2019/8. számú ítéletében a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria eljárásával megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogának részét képező bírósághoz forduláshoz való jogát, mert nem rendelkezett a kereset, valamint a viszontkereset valamennyi elemét illetően, így a jogvitát nem bírálta el érdemben és végérvényesen..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Kfv.I.35.578/2019/8. számú ítélete, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság 45.K.30.526/2018/49. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2041_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_2041_2_2020_Indkieg_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.