Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01563/2016
Első irat érkezett: 09/13/2016
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 2.Pkf.20.755/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítási igény érvényesítésének határideje)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/05/2016
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
05/02/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §- a alapján - a Miskolci Törvényszék 2.Pkf.20.755/2016/3. számú másodfokú végzése és a Miskolci Járásbíróság 3.P.21.711/2014/48-II. számú elsőfokú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Miskolci Járásbíróság 3.P.21.711/2014/48-II. számú végzésével az indítványozó mint felperes által a Magyar Állam ellen kártérítés megfizetése iránt indított perét megszüntette. A Bíróság indokolása szerint a felperes hivatkozásával szemben a Be. 583. § (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása nem érinti a Be. 583. § (1) bekezdésében foglalt jogvesztő határidő kezdetét. Mivel a felperes a keresetet a jogvesztő határidő elteltét követően terjesztette elő, a Bíróság a pert megszüntette.
A Miskolci Törvényszék végzésével az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott határozatok azért sértik a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert az eljárt bíróságok jogellenesen utasították el a kártalanítási igény érvényesítése tárgyában benyújtott keresetét, figyelemmel az annak benyújtására előírt határidő jogvesztő jellegére. Hivatkozik továbbá arra, hogy a bírósági döntések ellentétesek a jogbiztonság követelményével és az Alaptörvény IV. cikk (4) bekezdésével (kártalanítás jogtalan fogvatartás miatt). .
.
Támadott jogi aktus:
  a Miskolci Törvényszék 2.Pkf.20.755/2016/3. számú végzése
  a Miskolci Járásbíróság 3.P.21.711/2014/48-II. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (4) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1563_2_2016_ind_kieg_anonim.pdfIV_1563_2_2016_ind_kieg_anonim.pdfIV_1563_0_2016_inditvany_anonim.pdfIV_1563_0_2016_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.05.02 9:00:00 1. öttagú tanács
  2018.07.03 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. 2.Pkf.20.755/2016/3 of the Miskolc Regional Court (deadline for the enforcement of a compensation claim)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .