Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00831/2020
Első irat érkezett: 05/13/2020
.
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Járásbíróság 15.P.20.432/2017/39. számú ítélete és a Székesfehérvári Törvényszék 1.Pf.180/2018/40. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közútra vonatkozó csereszerződés hatása harmadik személy tulajdonjogára)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2020
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
02/16/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Székesfehérvári Járásbíróság 15.P.20.432/2017/39. számú ítélete és a Székesfehérvári Törvényszék 1.Pf.180/2018/40. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó tulajdonában álló ingatlanhoz egyedül vezető közútra vonatkozóan csereszerződés jött létre a helyi önkormányzat és két jogi személy között, melyek - az indítványozón kívül - a tárgybéli közúttal megközelíthető ingatlannal rendelkeznek. Az új tulajdonosok az utat, mint magánutat lezárták, és az indítványozót ingatlanához - hosszas eljárások után is csak - kizárólag igazoltatás és adatrögzítés után engedték be.
Az indítványozó a csereszerződés semmisségének megállapítása, és az eredeti állapot helyreállítása iránt keresetet nyújtott be a bírósághoz. A bíróság - megismételt eljárásban, a Kúria iránymutatása alapján, árnyékper lefolytatásával - a keresetet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a közútnak a csereszerződéssel létrehozott köztulajdonból kivonása és ezen szerződés semmisségére való kereseti kérelem elutasítása az indítványozót teljes mértékben meggátolja abban, hogy szabad mozgáshoz, szabad közlekedéshez való jogát - a saját ingatlana vonatkozásában - gyakorolja.
Az indítványozó szerint sérelmet szenvedett a tisztességes eljáráshoz való joga azzal, hogy a bíróság nem a perbe vitt igényt bírálta el, hanem az árnyékperben a kötelező erejű jogszabályok sérelmének vizsgálata helyett saját szempontokat határozott meg a kérdés - bíróság által elméletileg lehetségesnek tartott, a valóságban azonban alkalmazhatatlan - megoldására (szolgalmi jog létesítése). Az eljárás során elmaradt annak az alapkérdésnek a vizsgálata, hogy a cserének volt-e hibátlan jogi alapja. A perbeli út - törvény alapján - forgalomképtelen, az önkormányzat elidegeníthetetlen tulajdona, amiből - az indítványozó álláspontja szerint - egyenesen következett volna a semmisség megállapítása.
Előadja, hogy a - közérdekkel nem alátámasztott - csereszerződés, és annak bíróság általi jóváhagyása következtében gyakorlatilag elvesztette tulajdonhoz való jogának minden lényeges elemét..
.
Támadott jogi aktus:
  Székesfehérvári Járásbíróság 15.P.20.432/2017/39. számú ítélete
  Székesfehérvári Törvényszék 1.Pf.180/2018/40. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_831_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_831_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.02.16 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. 15.P.20.432/2017/39 of the Székesfehérvár District Court and judgement No. 1.Pf.180/2018/40 of the Székesfehérvár Regional Court (effect of a barter contract regarding public road on the ownership title of a third person)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .