Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00482/2021
Első irat érkezett: 03/01/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 31.Bpkf.11.146/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetésbe foglalás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/06/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 11.Bpk.51.664/2020/7. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 31.Bpkf.11.146/2020/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a három alapítélettel elbírált büntetése összbüntetésbe foglalását kérte. Tekintettel arra, hogy az első alapítélet elkövetési ideje a régi Btk. hatálya alá tartozott, a régi Btk. 92. § (1) bekezdése alapján nyújtotta be összbüntetésbe foglalás iránti indítványát. Indítványát az elsőfokú bíróság elutasította arra hivatkozva, hogy az összbüntetésbe foglalni kért két másik alapítélet esetében az elkövetési idő már az új Btk. hatálya alá esik, ezért ezek vonatkozásában a régi Btk. alkalmazása, így az összbüntetésbe foglalás kizárt. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta, iránymutatásként rögzítette, hogy a régi Btk. rendelkezéseinek alkalmazása az összbüntetésbe foglalás során akkor merül fel, ha valamennyi bűncselekményt az új Btk. hatálybalépését megelőzően követték el, és az ezt követően jogerőre emelkedett alapítéleteket hozó bíróságok egyik ügyben sem az új Btk.-t alkalmazták.
Az indítványozó a 3360/2018. (XI. 28.) AB határozatra, valamint az 1/2020. (I. 2.) AB határozatra hivatkozva azt állítja, hogy nincs a hatályos büntetőjogi szabályozásban olyan konkrét szabály, ami alapján mérlegelés nélkül megállapítható lenne, hogy melyik Btk. rendelkezései alkalmazandók akkor, ha az összbüntetésbe foglalni kért alapítéletekkel elbírált cselekmények közül van olyan, amelynek az elkövetési ideje a régi Btk. hatálya alá esik. Azáltal, hogy az elsőfokú bíróság az új Btk. 2. §-a szerinti mérlegelést nem végezte el - amely alapján arra a következtetésre kellett volna jutnia, hogy a régi Btk. alkalmazása kedvezőbb az indítványozóra nézve, így az összbüntetési eljárást el kellett volna végeznie -, továbbá azáltal, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú döntést nem helyezte hatályon kívül, sérült a jogbiztonságból fakadó kiszámíthatóság garanciájának és a visszamenőleges hatályú jogalkalmazás tilalmának alaptörvényi követelménye, a szabadsághoz való alapjoga és a törvény előtti egyenlőség elve. Sérelmezi továbbá, hogy a bíróságok az Alkotmánybíróság határozataiban foglalt iránymutatásokat figyelmen kívül hagyta hozták meg döntéseiket, holott az Alkotmánybíróság döntése mindenkire kötelező..
.
Támadott jogi aktus:
    a Pesti Központi Kerületi Bíróság 11.Bpk.51.664/2020/7. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 31.Bpkf.11.146/2020/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_482_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_482_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.