Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00857/2020
Első irat érkezett: 05/20/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.30.380/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (devizaalapú kölcsönszerződés tisztességtelensége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/25/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Miskolci Járásbíróság 5.P.21.302/2018/14. számú ítélete, a Miskolci Törvényszék 2.Pf.20.264/2019/8. számú ítélete és a Kúria Gfv.30.380/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó svájci frank alapú egyedi kölcsönszerződést kötött gépjármű finanszírozására. Miután a törlesztőrészletek teljesítését elmulasztotta, a vele szerződött lízingvállakozás kérelmére fizetési meghagyást bocsátottak ki vele szemben, amely perré alakult. Az első fokon eljáró Miskolci Járásbíróság a támadott elsőfokú ítéletben a keresetnek helyt adott, és kötelezte az indítványozót a tőkeösszeg, annak kamatai és a perköltség megfizetésére. A másodfokú bíróság az ítéletet helybenhagyta. A Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelmét hivatalból elutasította, mivel a pertárgy értéke a törvényben meghatározott értékhatárt nem érte el.
Az indítványozó a fentiekkel összefüggésben egyrészt az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdésének sérelmére hivatkozik, mivel a per tárgyát képező jogkérdésben a joggyakorlat az egyes bíróságok illetékessége szerint eltér, ami álláspontja szerint születési helyzet szerinti megkülönböztetést jelent. Másrészt a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogának sérelmét állítja a másodfokú bíróság állítólagos elfogultsága miatt, valamint azért, mert a bíróságok az általa hivatkozott kúriai állásfoglalásokat nem fogadták el..
.
Támadott jogi aktus:
    A Miskolci Járásbíróság 5.P.21.302/2018/14. számú ítélete, a Miskolci Törvényszék 2.Pf.20.264/2019/8. számú ítélete, a Kúria Gfv.30.380/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_857_2_2020_indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_857_2_2020_indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.