Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01444/2019
Első irat érkezett: 09/10/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.21.134/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötbér megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.V.21.134/2018/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó jogelődje 2006-ban panelrehabilitációs szerződést kötött az ügyben alperesként érintett társasházzal. Ebben a szerződésben rögzítették, hogy az indítványozó jogelődje vállalja egy új lakossági energiafogyasztás racionalizálására szolgáló rendszer kiépítését és az ezzel járó komplex munkák elvégzését az alperes társasház részére ellenérték fejében. Az indítványozó jogelődje és az alperes társasház 2009-ben megállapították, hogy a társasház késedelembe esett a 2007-2008. évre vonatkozóan, amelyet nem volt hajlandó a későbbiekben sem megfizetni, így amikor az indítványozó felvásárolta a jogelőd társaságot, amely akkor felszámolás alatt állt, megvásárolta az alperes társasházzal szemben fennálló követelést is, majd keresetet indított a társasház ellen. Keresetében átalány kártérítés - kötbér - jogcímen kötelezte az összeg megfizetésére az alperes társasházat. Az indítványozó keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság pedig az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az Indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes eljáráshoz való joga sérült az elsőfokú eljárásban, amikor az évekig tartó eljárásban nem kapott megfelelő tájékoztatást a bizonyítási teherre vonatkozóan, a bíróság a bizonyítatlanságot nem értékelte az alperes társasház terhére, ezen hiányosságokat pedig a másodfokú eljárásban sem orvosolták. Továbbá a Kúria is tisztességtelenül járt el, mivel nem volt tekintettel az indítványozó kérelmére. Emellett pedig egyik bíróság sem vizsgálta meg és nem vette figyelembe a döntésnél a panelrehabilitációs szerződés sajátosságait. Az indítványozó hivatkozik az Alaptörvény XIII. cikkében biztosított tulajdonhoz való jog sérelmére is, mivel a Kúria ítélete alapján az ügyben alperes társasház nem köteles megfizetni a kötbér összegét, ezzel megfosztva az indítványozót a neki járó kártérítéstől..

.

Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.V.21.134/2018/6. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1444_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1444_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1444_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1444_2_2019_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .