Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02010/2020
Első irat érkezett: 12/01/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.874/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, mobilátjátszó-torony)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/12/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.I.20.874/2019/4. számú ítélete és Pfv.I.20.874/2019/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók kártérítés megfizetése iránt indítottak pert az alperes ellen, mert az alperes által működtetett mobil átjátszó antennatorony látványa, állandóan villogó fénye zavarja őket az ingatlanuk használatában, és az ingatlanjaik forgalmi értéke szakértői módszerekkel kimutathatóan ennek következtében csökkent.
Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adott, az alperest kártérítés megfizetésére kötelezte.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
A jogerős ítélet ellen az alperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság - a koronavírus helyzet miatt tárgyaláson kívül meghozott ítéletével - a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a felperesek keresetét elutasította, a felpereseket első-, másodfokú és felülvizsgálati költség megfizetésére kötelezte.
Az indítványozók kifogásolják, hogy az ellenkérelmük előterjesztésére a Kúria nem adott határidőt, azt ők 15 napon belül előterjesztették, érdemben azonban a Kúria mégsem foglalkozott vele, és az ítéletet az ellenkérelem bevárása nélkül hozta meg. Az ítélet kézhezvételekor az indítványozók kiegészítés iránti kérelmet terjesztettek elő, azonban azt a Kúria Pfv.I.20874/2019/7. számú végzésével elutasította. Az indítványozók szerint a Kúria szomszédjogi perben nem lett volna jogosult a felülvizsgálati kérelmet elbírálni, és a Kúria alaptörvény-ellenesen járt el, mikor a végzésben szomszédjogi ügy helyett vagyonjogi pernek minősítette az eljárást.
Az indítványozók álláspontja szerint a Kúria ítélete és végzése sérti a tisztességes eljáráshoz való jogukat, ezen belül a fegyverek egyenlőségének követelményét és a pártatlanság követelményét, valamint a jogorvoslathoz való jogot, és a következményét tekintve sérti a tulajdonhoz való jogukat..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.I.20.874/2019/4. számú ítélete
    Kúria Pfv.I.20.874/2019/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2010_5_2020_ind.egys.szerk.anonim.pdfIV_2010_5_2020_ind.egys.szerk.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.