Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02005/2020
Első irat érkezett: 12/01/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.206/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nyomozás eljárási hibái; költségvetési csalás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27.§ alapján - a Kúria Bfv.I.206/2019/3. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.160/2018/24. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 25.B.1054/2015/98. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozóval szemben büntetőeljárás volt folyamatban költségvetési csalás bűntettének kísérlete, valamint hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt, mely bűncselekményekben a Fővárosi Törvényszék 25.B.1054/2015/98. számú ítéletével az indítványozót bűnösnek találta. A másodfokú bíróságként eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.160/2018/24. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét a releváns részek tekintetében helybenhagyta. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő az ítélet ellen, a Kúria azonban Bfv.I.206/2019/3. számú végzésével a felülvizsgálati indítványt elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a nyomozati szakaszban a nyomozó hatóságok számos ponton megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát, többek között például azzal, hogy kirendelt védőjét későn értesítették a kihallgatásról, így a védő azon nem jelenhetett meg, a nyomozó hatóság iratismertetés nélkül fejezte be a nyomozást, illetve álláspontja szerint a nyomozó hatóság nyomást gyakorolt rá, hogy vallomást tegyen, holott vallomásával önmagát bűncselekmény elkövetésével vádolta. Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok nem értékelték a nyomozás tisztességtelenségét a bírósági eljárás során, holott tisztességtelen nyomozásra nem lehet ítéletet alapítani, ezért az eljáró bíróságok is megsértették a tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Bfv.I.206/2019/3. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.160/2018/24. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 25.B.1054/2015/98. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2005_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_2005_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.