Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00231/2021
Első irat érkezett: 02/03/2021
.
Az ügy tárgya: Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rend. egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy, balatonvilágosi ingatlanok, építési beruházás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rend. (a továbbiakban: Rendelet) 6/K. §-a valamint 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - önkormányzat - előadása szerint a Rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította egyes balatonvilágosi ingatlanok telekalakítási és építési beruházásait. Ezekre az ingatlanokra a Rendelet sajátos beépítési szabályokat határozott meg. Ezen felül a Rendelet 6/K. § (9) bekezdése megállapította, hogy a megjelölt telkek és az azokból telekalakításra kerülő telkek közterületként illetve közútként nem alakíthatók ki. A Rendelet következtében tehát az eddig közterületként - parti sétányként és közparkként - hasznát terület közterület és parti sétány jellege megszűnik, illetve az önkormányzat tulajdonjogi várományát képező területek közterületként való hasznosítása ellehetetlenül. Az önkormányzat az ingatlanok tulajdonjogát - amelyeket az önkormányzat részére átruházni szándékozott a Magyar Állam - a mai napig nem kapta meg. A vagyonkezelő a telekalakításokra vonatkozóan pedig nem kezdeményezte a vagyonkezelési szerződése módosítását. Az indítványozó álláspontja szerint a Rendelet sérelmezett rendelkezései ellentétesek a Magyarország egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel, különösen annak 71. §-ával, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 6/H. §-a szerinti rendelkezésekkel.
Az indítványozó álláspontja szerint a helyi választópolgárok közösségét megillető jog, vagyis a helyi önkormányzás joga alapján, a települési önkormányzat Alaptörvényben biztosított hatáskörét a Kormány elvonja akként, hogy a települési önkormányzat rendeletének közjogi érdemben érvényes és hatályos szabályaival ellentétes jogszabályokat állapít meg kormányrendeletben úgy, hogy az ezzel kapcsolatos törvényben rögzített eljárások nem kerülnek lefolytatásra. .
.
Támadott jogi aktus:
    az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rend. 6/K. §-a és a 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
T) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk (2) bekezdés
XXIII. cikk (3) bekezdés
XXIII. cikk (4) bekezdés
XXIII. cikk (5) bekezdés
XXIII. cikk (8) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés
28. cikk
31. cikk (1) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés a) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_231_2_2021_indkieg.anonim.pdfIV_231_2_2021_indkieg.anonim.pdfIV_231_0_2021_indítvány.anonim.pdfIV_231_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_231_4_2021_Miniszterel_amicus_curiae.anonim.pdfIV_231_4_2021_Miniszterel_amicus_curiae.anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította az egyes gazdaságfejlesztési célú és
munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról
szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet
támadott rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó önkormányzat
alkotmányjogi panaszában foglaltak szerint a rendelet nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította egyes balatonvilágosi
ingatlanok telekalakítási és építési beruházásait, ezekre az ingatlanokra a
rendelet sajátos beépítési szabályokat határozott meg. Az alkotmányjogi
panaszban foglaltak szerint a települési önkormányzat Alaptörvényben
biztosított hatáskörét a Kormány elvonta akként, hogy a települési önkormányzat
rendeletének közjogi érdemben érvényes és hatályos szabályaival ellentétes
jogszabályokat állapít meg kormányrendeletben úgy, hogy az ezzel kapcsolatos
törvényben rögzített eljárások nem kerülnek lefolytatásra. Az indítványozó a
jogbiztonság követelményének megsértésére is hivatkozott, tekintve, hogy az
önkormányzat részére kellő felkészülési időt nem biztosított, ugyanis a
rendelet kifogásolt rendelkezéseit beiktató kormányrendelet a Magyar Közlönyben
való megjelenésének másnapján már hatályba is lépett. Az Alkotmánybíróság
határozatában megállapította, hogy a hivatkozott törvényi eljárási szabályokat
a jelen ügyben nem kellett alkalmazni, mert a rendelet indítvánnyal érintett
rendelkezései szállodafejlesztésre, valamint az ahhoz kapcsolódó építmények,
infrastrukturális fejlesztések és kapcsolódó ingatlanfejlesztés megvalósítására
irányuló beruházásokkal összefüggő előírásokat foglalnak magukban, és nem
közlekedési infrastruktúra-beruházásra vonatkoznak. Az Alkotmánybíróság
kifejtette továbbá, hogy a rendelet az indítványozó számára olyan új, illetve
többletkötelezettséget, amelyre kellő felkészülési időt szükséges biztosítani,
nem ír elő. Az Alkotmánybíróság így nem tartotta a rendelet támadott
rendelkezéseit alaptörvény-ellenesnek, így az indítványozó önkormányzat
alkotmányjogi panaszát elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.15 15:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_231_2021.pdfSz_IV_231_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against certain provisions of the Government Decree 141/2018 (VII. 27.) Korm. on declaring certain administrative authority cases related to certain investments for economic development and job creation as matters of national economic priority and amending certain Government Decrees on declaring certain matters of national economic priority (matter of national economic priority, real estates in Balatonvilágos, construction investment)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.