Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01043/2019
Első irat érkezett: 06/18/2019
.
Az ügy tárgya: A Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/10/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Szombathelyi Törvényszék Bv.1055/2018/2. számú végzése és a Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozó kártalanítási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be, mivel fogvatartására alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között került sor. A bíróság részére kártalanítást állapított meg, a másodfokú bíróság a döntést megváltoztatta és a kártalanítás összegét megemelte.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga és a kínzás tilalma, mivel a bírságok a tényállás megfelelő felderítése nélkül, indokolási kötelezettségüket megsértve jártak el. A kártalanítási kérelem tárgyává tett egyéb sérelmek kivizsgálására vonatkozó pontos adatok nélkül a végzések indokolása az ügy tényállásának lényegi elemeit nélkülözi..
.
Támadott jogi aktus:
  Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
III. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1043_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1043_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .