Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00657/2020
Első irat érkezett: 04/01/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.596/2019/5-II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 6.G.44.476/2017/34. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.596/2019/5-II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó mint felperes előadta, hogy az adósa váltót állított ki részére. Az alperesi bankfiók a váltók kifizetését megkezdte, azonban a váltókon szereplő összegek kifizetését fedezethiány miatt nem tudta teljesíteni. A bank két levélben is közölte az indítványozóval, hogy a váltókon alapuló beszedési megbízások fedezethiány miatt nem teljesíthetőek a fizető fél számlájáról.
Az indítványozó álláspontja szerint az alperesi bank által kiállított óvást pótló nyilatkozatok a formai követelményeknek nem feleltek meg, ami alperesnek róható fel, és amely következtében az adós fizetési kötelezettsége megszűnt az indítványozó felé. Emiatt kártérítés megállapítása iránt pert indított a bank ellen. A kereseti kérelmet az elsőfokú bíróság elutasította, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott.
Az indítványozó álláspontja szerint azért sérült a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való joga a bírósági eljárás alatt, mert az alperes jogszerűtlen és szakszerűtlen eljárását az indítványozó terhére értékelték, mindezt úgy, hogy az indítványozó bizonyítási indítványait elutasították. A bíróságok döntései a fogyasztók védelmére vonatkozó kötelezettséget is megsértették azzal, hogy az alperesnek adtak igazat, mely szerint nem terheli együttműködési, tájékoztatási és akadályközlési kötelezettség a bankot az ügyfél irányába..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Törvényszék 6.G.44.476/2017/34. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.596/2019/5-II. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_657_5_2020_indkieg.anonim.pdfIV_657_5_2020_indkieg.anonim.pdfIV_657_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_657_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .