Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01176/2020
Első irat érkezett: 07/07/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.014/2020/2.számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kiemelt jelentőségű perként kezelés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/05/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.III.20.014/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását, valamint a végzés megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadja, hogy a Magyar Állammal szemben keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszéknél. A Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság ítélete kimondta, hogy a per nem minősül kiemelt jelentőségű pernek. Ezt a peres felek fellebbezéseikben nem kifogásolták. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla végzésben tájékoztatta a feleket, hogy a per a Pp. XXVI. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű perek eljárási szabályainak alkalmazásával folyik. Az indítványozó szerint azonban az ítélőtábla eljárásában nem alkalmazta a kiemelt perekre vonatkozó soronkívüliség szabályait, továbbá ítélete nem tartalmazott rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a pert kiemelt jelentőségűként kezeli-e vagy sem. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a másodfokú ítélettel szemben, melyet a Kúria a kiemelt jelentőségű perekre vonatkozó szabályok szerint elkésettnek tekintett, és az indítványozó igazolási kérelmét nem fogadta el, ezért a Kúria a felülvizsgálati kérelmet Pfv.III.20.014/2020/2. számú végzésével hivatalból elutasította. Amennyiben a Kúria nem kezeli az ügyet kiemelt jelentőségű perként, a felülvizsgálati kérelem határidőben benyújtottnak minősült volna.
Az indítványban foglaltak szerint a Kúria döntésével megsértette az indítványozó Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, valamint az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogát, mert az ügyet tévesen kiemelt jelentőségű perként kezelte, és hivatalból elutasította a felülvizsgálati kérelmet. .
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Pfv.III.20.014/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1176_4_2020_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_1176_4_2020_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .