Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00006/2015
Első irat érkezett: 01/05/2015
.
Az ügy tárgya: A sportról szóló 2004. évi I. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontja, a 72/A. § (2) bekezdése, és a 72/B. § (2) bekezdésének e) pontja, továbbá a 72/B. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vénalenyomat rögzítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/26/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - kérte a sportról szóló 2004. évi I. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontja, a 72/A. § (2) bekezdése, és a 72/B. § (2) bekezdésének e) pontja valamint a 72/B. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó előadja, hogy a Ferencvárosi Torna Club labdarúgó mértkőzéseire éves bérletet váltott, amelyhez szurkolói kártya kiváltása is szükséges. A szurkolói kártya megvásárlásakor a sportról szóló törvény támadott rendelkezései alapján vénalenyomatot is vettek melyet eltárolt a tornaklub, és a beléptetéskor vénaszkennerrel a tenyérlenyomattal összevetette.
Az indítványozó álláspontja szerint az azonosítási folyamat részeként folyamatosan megtörtént a sérelmezett adatok felhasználása. A törvény révén ezzel sérült a magánszféra védelméhez való joga, és az információs önrendelkezési joga. Az indítványozó véleménye szerint az alapjog korlátozásához előírt törvényi szabályozás feltételeinek önmagában nem felel meg az, hogy a biometrikus adatok kezelését a sportról szóló törvény szabályozza. Véleménye szerint az alapjog sérelme, korlátozása csak akkor elfogadható, ha a korlátozás, illetve az adatkezelés megfelelő garanciáit is rögzíti a törvény. Továbbá biometrikus azonosítás nélkül is garantálható a békés szurkolók biztonsága, alapjogsérelem nélkül.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvény alkalmazása révén sérült az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésébe foglalt alapvető jogok korlátozásáról szóló elv, a VI. cikk (1) bekezdésébe foglalt magánélet védelméhez való joga, és a VI. cikk (2) bekezdésébe foglalt információs önrendelkezéshez való joga. .
.
Támadott jogi aktus:
    a sportról szóló 2004. évi I. törvény 72. § (2) bekezdés b) pont, 72/A. § (2) bekezdés, 72/B. § (2) bekezdés e) pontja, és (3) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_6_0_2015_inditvany anonim.pdfIV_6_0_2015_inditvany anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_00006_9_2015_FTC_amicus_curiae.pdfIV_00006_9_2015_FTC_amicus_curiae.pdfIV_6_17_2015_szakertoi_velemeny.pdfIV_6_17_2015_szakertoi_velemeny.pdfIV_6_8_2015_EMMI_allasfoglalas.pdfIV_6_8_2015_EMMI_allasfoglalas.pdfIV_6_7_2015_NAIH_allasfoglalas.pdfIV_6_7_2015_NAIH_allasfoglalas.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2015.07.07 9:30:00 Teljes ülés
2015.12.07 10:00:00 Teljes ülés
2016.01.25 13:00:00 Teljes ülés
2017.02.07 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.