Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00159/2021
Első irat érkezett: 01/28/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bhar.III.1530/2019/23. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (emberölés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bhar.III.1530/2019/23. számú ítélete és a Győri Ítélőtábla Bf.I.38/2019/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az emberölés bűntette miatt indult büntetőügyben - megismételt eljárás során - az elsőfokú bíróság az indítványozót az ellene emelt vád alól ismét felmentette. A fellebbezés során a másodfokú bíróság elé került az ügy, mely az indítványozót bűnösnek mondta ki halált okozó testi sértés bűntette és testi sértés vétsége miatt, és 7 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte. A kétoldalú fellebbezés okán az ügy a Kúria, mint harmadfokú bíróság elé került. A Kúria az első nyilvános ülésen az ügyészi perbeszédet követően szünetet rendelt el és elrendelte az indítványozó előzetes letartóztatását, majd a 2020. október 16-án kihirdetett ítéletével az indítványozót bűnösnek mondta ki előre kitervelt emberölés bűntettében, ezért őt 21 év szabadságvesztés büntetésre ítélte.
Az indítványozó előadta, hogy az elsőfokú bíróság általi felmentését követően a főügyészség az emberölés büntetőjogi minősítését megváltoztatta és azt kérte, hogy az indítványozót halált okozó testi sértés bűntettében mondja ki a bíróság bűnösnek, mert az emberölés szükségképpeni tényállási elemei hiányoznak. Az ítélőtábla az indítványozót nem figyelmeztette az eltérő minősítésről, valamint a vallomástételi lehetőségről, így a terhelt meghallgatása nélkül hozott ítéletet. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (3) bekezdése alapján a büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez. Ez az alkotmányos rendelkezés magában foglalja a védekezéshez való alapjogot is, amit a hatóságoknak, bíróságoknak kell biztosítania, garantálnia. Ezt a bíróság a tárgyalás során - az indítványozó álláspontja szerint - elmulasztotta. A másodfokú bíróság továbbá az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát sértve tényállási elemek hiányában marasztalta el. A Kúria a védelem álláspontjának meghallgatása előtt rendelkezett a kényszerintézkedés elrendeléséről, mellyel a tisztességes, pártatlan bíróság látszata is sérült. Az indítványozó védelemhez való jogát sértette azzal, hogy a védő az indítványozóval nem tudta felvenni a kapcsolatot a büntetés-végrehajtási intézetben a letartóztatást követő munkanapon, így a következő ülésre nem tudtak felkészülni. A Kúria továbbá a módosított vád kereteit túllépve, az ügyészi fellebbezést is túllépve olyan bűncselekményben állapította meg az indítványozó bűnösségét - minősített emberölés - amellyel soha nem volt vádolva, ezzel a Kúria átvette a vádképviselet szerepét, mellyel a tisztességes eljáráshoz való jogát és a 28. cikket sértette meg.
A jogerős ítélet meghozatalakor hatályos bűntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 650. § (1) bekezdése és 649. § (2) bekezdése kizárja a harmadfokú eljárás során a felülvizsgálatot, mint rendkívüli jogorvoslatot, mely jogszabályhelyek az indítványozó álláspontja szerint az ügyében nem alkalmazhatóak, ugyanis a felülvizsgálati eljárást kizáró kétszeres jogi értékelés nem történt meg, így a rendkívüli jogorvoslat kizárása ellentétes lenne az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésével. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Bhar.III.1530/2019/23. számú ítélete és a Győri Ítélőtábla Bf.I.38/2019/16. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_159_0_2021_inditvany.anonim.pdfIV_159_0_2021_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.