Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00819/2021
Első irat érkezett: 04/12/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 35.K.703.986/2020/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügyi közigazgatási jogvita)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/12/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 35.K.703.986/2020/20. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozónál az elsőfokú adóhatóság Áfa bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le. Az adóhatóság elsőfokú határozatában adóhiánynak minősülő Áfa különbözetet állapított meg, adóbírságot és késedelmi pótlékot szabott ki. A másodfokú hatóság (alapul szolgáló eljárásban alperes) az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A másodfokú adóhatósági határozat ellen az indítványozó keresetet terjesztett elő; a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 21. K.. 33. 692/2017/9. számú ítéletével az alperesi másodfokú határozatot - annak semmisségére hivatkozással - hatályon kívül helyezte, és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte. A megismételt eljárásban az adóhatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta, amely másodfokú határozat felülvizsgálata iránt az indítványozó keresetet nyújtott be; a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26. K. 31. 967/2018/18. számú ítéletével az alperes másodfokú határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedőn - hivatkozással a Kúria irányadó ítélkezési gyakorlatára - megsemmisítette és az elsőfokú adóhatóságot új eljárás lefolytatására utasította. A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, melyet a Kúria a Kfv. 1. 35. 696/2018/9. számú végzésével bírált el akként, hogy a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, és az eljárt bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. A Kúria a fenti végzésében megállapította, hogy a kiadmányozás hibájára alapított okból az adóhatósági határozatok semmissége az 1/2019. KMPJE jogegységi határozat meghozatala után nem alkalmazható. A megismételt eljárásban a Fővárosi Törvényszék az indítványban támadott ítéletével az indítványozó keresetét elutasította; az ítélettel szemben felülvizsgálati kérelem befogadását a Kúria Kfv. 1. 35. 058/2021/2. sz. -ú végzésével megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz való alapjoga azáltal, hogy számára az adóhatóság az iratbetekintést nem engedélyezte; az ügyben olyan bíró járt el, aki 3 évvel korábban az adóhatóságnál dolgozott vezető beosztásban. A tisztességes eljáráshoz való joga sérelméhez vezetett továbbá az, hogy a sérelmezett ítéletében a Fővárosi Törvényszék elfogadta a Kúria megállapítását, ami szerint a kiadmányozás hibájára alapított okból az adóhatósági határozatok semmissége az 1/2019. KMPJE jogegységi határozat után nem alkalmazható. Ezáltal a Törvényszék jogszabálynak nem minősülő jogegységi határozat felhasználásával úgy bontotta fel a jogszabálysértésben nem szenvedő jogerős ítélet (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26. K. 31. 967/2018/18. számú ítélete) jogerejét, hogy arra jogszabályi felhatalmazása és jogalapja sem volt..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 35.K.703.986/2020/20. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_819_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_819_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.