Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01531/2020
Első irat érkezett: 09/11/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.410/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kifogás felszámolási eljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/30/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 78.Fpkh.596/2018/18. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkhf.43.962/2019/2. számú végzése és a Kúria Gfv.VII.30.410/2019/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a felszámolási eljárás során iratbetekintést, és további tájékoztatást, továbbá a felszámoló felmentését kérte. Kérelmét a Fővárosi Törvényszék érdemi vizsgálat nélkül elutasította az illeték lerovása hiánya miatt. Az illeték lerovása után a Fővárosi Törvényszék az alkotmányjogi panaszban sérelmezett végzésével elutasította arra hivatkozva, hogy a rPp. 132. § (1) bekezdése a kifogás jogintézményénél nem alkalmazható (miszerint a keresetlevélnek a 130. § alapján való elutasítása esetében a keresetlevél beadásának jogi hatályai harminc napig fennmaradnak, ha harminc napon belül a keresetlevelet szabályszerűen újra benyújtják). A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta, ugyanakkor a kifogást érdemben vizsgálta. A Kúria a másodfokú végzést hatályában fenntartotta; a Kúria álláspontja szerint a Cstv. 51. § (1) bekezdése szerinti kifogás a lényegét tekintve a folyamatban lévő felszámolási eljárásban igénybe vehető jogorvoslati eszköz, amellyel nem fér össze a rPp. 132. § (1) bekezdésének alkalmazhatósága. A Kúria megállapította azt is, hogy tekintettel arra, hogy a másodfokú bíróság a kifogást érdemben vizsgálta, az elsőfokú bíróság azon álláspontja miatt, hogy a rPp. 132. § (1) bekezdése az eljárásban nem alkalmazható, az indítványozót nem érte jogsérelem, így nem állapítható meg az Alaptörvény XXIV. cikkének és a tisztességes eljáráshoz fűződő jognak a sérelme sem.
Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz való jogát sérti, hogy a Kúria olyan döntéseket tartott hatályában, amelyek mindegyike alapjogsértő. Sérelmezi, hogy a Kúria a kifogás elkésettsége okán a régi Pp. keresetlevére vonatkozó érdemi vizsgálat nélküli elutasítás szabályai alapján elutasítható, míg a régi Pp. 132. § (1) bekezdésének alkalmazására már nem lát lehetőséget. Alapjogot sért, ha a bíróság a féllel szemben alkalmaz egy jogszabályi rendelkezést, majd a biztosított jogot megvonja. .
.
Indítványozó:
  Lekszikov Attila
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Törvényszék 78.Fpkh.596/2018/18. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkhf.43.962/2019/2. számú végzése és a Kúria Gfv.VII.30.410/2019/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1531_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIV_1531_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.VI.20.963/2019/9 of the Curia (establishing the invalidity of a contract for the sale of arable land)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .