Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00360/2021
Első irat érkezett: 02/16/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.37.713/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (rokkantsági nyugdíj; perújítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.VII.37.713/2020/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A jelenleg Németországban élő indítványozó 2008-ban, Magyarországon, rokkantsági nyugdíj megállapítására irányuló bejelentését a társadalombiztosítási szerv első- majd másodfokon is elutasította. Az ezt követően elindult bírósági eljárást követően az indítványozó perújítást kezdeményezett, új bizonyítékként a Németországban előterjesztett rokkantsági nyugdíj kérelem ügyében adott német igazságügyi szakértő szakvéleményére hivatkozott, ami alapján ösz-szervezeti egészségkárosodása 60 %-os. A perújítási eljárás során a Fővárosi Törvényszék hatályában fenntartotta a korábbi, keresetet elutasító döntését; a Kúria ugyanakkor a törvényszék ítéletét hatályon kívül helyezte és a bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította arra tekintettel, hogy a bíróság a szakvéleményekben fennálló ellentmondásokat nem tisztázta kellően. A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság - a Kúria iránymutatása alapján - kiterjedt szakértői bizonyítást folytatott le, és ismét fenntartotta korábbi, keresetet elutasító ítéletét. A felülvizsgálati eljárás során a Kúria a törvényzék ítéletét hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz való joga sérelmét okozta az, hogy a sérelmezett ítélet indokolása nem felelt meg az indokolási kötelezettség alkotmánybírósági gyakorlatból levezethető kívánalmainak..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Kfv.VII.37.713/2020/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_360_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_360_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.