Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00176/2021
Első irat érkezett: 01/29/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.21.703/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (biztosítási ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/05/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.V.21.703/2019/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadja, hogy a panasz alapjául szolgáló per felperese (tulajdonos) eladta ingatlanát, amelyre vonatkozóan előszerződést kötött, amelyben a vevővel (engedményező) megállapodott abban, hogy legkésőbb az év végéig megkötik a tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződést. Az előszerződés biztosítékaként a vevő foglalót is adott, majd otthonbiztosítási szerződést kötött, amelyben az ingatlant tulajdonaként és állandó lakóhelyeként jelölte meg. Ezt követően, még a tulajdonjog átruházási szerződés megkötése előtt az ingatlan leégett, majd a tulajdonos egy harmadik személlyel kötött adásvételi szerződést. Az engedményező az ingatlannak sosem volt tulajdona, azt nem használta. A tulajdonos halála után az engedményező pert indított a biztosító társaság ellen, majd a pertől elállt, majd a biztosítási szerződésen fennálló követelését az indítványozóra (perbeli felperes) engedményezte. Az indítványozó kártérítés megfizetése iránti keresetét - megismételt eljárásban - az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta lényegében arra hivatkozva, hogy azt az indítványozó nem használta, nem birtokolta, így biztosítási érdeke sem állhatott fent. Felülvizsgálati eljárásban a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok nem teljesítették azt a minimális követelményt sem, hogy ítéleteik indokolásában legalább rámutassanak arra, hogy a beszerzett bizonyítékok közül mit és miért fogadtak el, egyes bizonyítási indítványokat miért utasítottak vissza. Mindez, továbbá az a tény, hogy az eljárás során nem hallgatták meg személyesen, sérti a tisztességes eljáráshoz fűződő alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Pfv.V.21.703/2019/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_176_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_176_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.