Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01685/2017
Első irat érkezett: 08/28/2017
.
Az ügy tárgya: A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek átláthatósága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/04/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - elsődlegesen a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (Törvény) egésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók másodlagosan a Törvény 1. § (1) bekezdése, 2. § (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdése, 3. §-a, valamint a civil szervezetk bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvénynek (Cnytv.) a Törvény módosítása nyomán megalkotott 94. § (1) bekezdés h) pontja és 95. § e) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók álláspontja szerint azzal, hogy a Törvény 1. § (1) bekezdésében az indítványozókat külföldről támaogatott szervzeteknek minősíti, és számukra a Törvény 2. § (1) bekezdése szerinti bejelentési, 2. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási, valamint a 2. § (5) bekezdése szerinti közzétételi, illetve feltüntetési kötelezettséget írja elő, valamint a 2. § (2) és (4) bekezdése és a Cnytv. 94. § (1) bekezdés h) pontja és 95. § e) pontja alapján ennek tényét nyilvános nyilvántartásokban rendeli rögzíteni, az Alaptörvény VI. cikkében biztosított jó hírnév tiszteletben tartásához és ugyanezek cikkben biztosított, összefoglaló néven magánszféra-jogokként megnevezhető magán - és családi élet, otthon, kapcsolattartás tiszteletben tartásához, valamint a személyes adatok védelméhez való jog sérelmét okozza. Továbbá a Törvény az Alaptörvény IX. cikke által is biztosított szabad véleménynyilvánítás jogát is sérti azzal, hogy az érintett szervezetekkel szemben bizalmatlanságot kelt, ezzel szükségtelen és aránytalan módon beavatkozik abba, hogy azok miképpen vehetnek részt a demokratikus közéleti vitákban.
A "külföldi támogatásban" részesülő civil szervezetek homogén csoportján belül a Törvény megkülönböztetést valósít meg, mivel a Törvény 1. § (3) bekezdése szerinti támogatásban részesülő szervezeteket, illetve a Törvény 1. § (4) bekezdése szerinti szervezeteket nem terhelik a Törvény által előírt kötelezettségek. Ez a többletkötelezettség az azzal terhelt civil szervezetek számára más, összehasonlítható helyzetben levő civil szervezethez képest kedvezőtlenebb bánásmódot, így hátrányt jelent.
Az indítványozók álláspontja szerint azzal, hogy a Törvény 1. § (4) bekezdés a) pontja egyes támogatásban részesülő szervezeteket mentesít a "külföldről támogatott" jogállás bejelentésének és nyilvántartásban való rögzítésének kötelezettsége alól, a jogalkotó az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdésének megsértésén keresztül alaptörvény-ellenes megkülönböztetést alkalmazott az ilyen kötelezettséggel terhelt civil szervezetek vonatkozásában..

.

Indítványozó:
  Társaság a Szabadságjogokért
  Magyar Helsinki Bizottság
  Amnesty International Magyarország
  Artemisszió Alapítvány
  Az ember erejével - CUM BIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány
  Autonómia Alapítvány
  BAGázs Közhasznú Egyesület
  Civil Kollégium Alapítvány
  Cordelia Alapítvány a Szervezett Erőszak Áldozataiért
  Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület
  Háttér Társaság
  Igazgyöngy Alapítvány
  Jogriporter Alapítvány
  K-Monitor Közhasznú Egyesület
  Közélet Iskolája Alapítvány
  Levegő Munkacsoport
  Magyarországi Európa Társaság
  Magyarországi Terre des hommes Alapítvány "Lausanne"
  Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület
  Ökotárs Alapítvány
  Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány
  PILnet Alapítvány
  Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete
Támadott jogi aktus:
  a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény
  a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdés 2. § (1) bekezdés 2. § (2) bekezdés 2. § (3) bekezdés 2. § (4) bekezdés 2. § (5) bekezdés 3. §
  a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 94. § (1) bekezdés h) pont 95. § (e) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
VIII. cikk (2) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1685_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_1685_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .