Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01317/2019
Első irat érkezett: 08/08/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.336/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/21/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.27.089/2019/5. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.I.35.336/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadja, hogy ingatlant vásárolt, amely a vásárlás időpontjában telekadó-mentességet élvezett. Ezt követően a települési önkormányzat akként módosította a helyi adóról szóló rendeletét, hogy az addig adómentes ingatlanra adót vetett ki. A módosított rendelet alapján vetett ki határozatában az elsőfokú hatóság adót, amely határozattal szemben az indítványozó jogorvoslattal élt, majd bírósági felülvizsgálatot kért, egyben indítványozta a Kúria Önkormányzati Tanácsa előtt az önkormányzati rendelet vizsgálatát, tekintettel arra, hogy a módosítás konfiskáló jellegű. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a felülvizsgálatra irányuló bírói indítványt elutasította. Ezt követően az elsőfokú bíróság az indítványozó kereseti kérelmét elutasította, a Kúria pedig a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította arra hivatkozva, hogy az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő, fizetési kötelezettséget megállapító ügyekben, amennyiben a pertárgy értéke az egymillió forintot nem haladja meg, a felülvizsgálat kizárt.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás során sérült a tisztességes eljáráshoz és a tulajdonhoz való alapjoga..
.
Indítványozó:
  Bera Pál
Támadott jogi aktus:
  a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.27.089/2019/5. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.I.35.336/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
V. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
28. cikk
32. cikk (2) bekezdés
32. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1317_2_2019_ ind_egys.szerk_anonim.pdfIV_1317_2_2019_ ind_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .