Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02090/2020
Első irat érkezett: 12/17/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.617/2019/6/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel; szerződés érvénytelensége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.617/2019/6/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek az alperes bankkal, mely alapján a bank 19.300.000,- Ft összeget folyósított, az indítványozók pedig 26.806.201,- Ft-ot törlesztettek, majd a részletfizetést abbahagyták. A bank ekkor felmondta a kölcsönszerződést, és további 21.970.082,- Ft-ot követel az indítványozóktól. Az indítványozók eljárást indítottak a Fővárosi Törvényszéken a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt, keresetüket azonban a Fővárosi Törvényszék elutasította. Az indítványozók fellebbezése folytán eljáró Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.617/2019/6/II. számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Az indítványozók a jogerős döntés ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, azonban a felülvizsgálati eljárási illetéket csak részben fizették meg, erre tekintettel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította.
Az indítványozók álláspontja szerint a Fővárosi Ítélőtábla eljárása során megsértette a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogaikat. .
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.617/2019/6/II. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2090_3_2020_indkieg_anonim.pdfIV_2090_3_2020_indkieg_anonim.pdfIV_2090_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_2090_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.