Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01411/2020
Első irat érkezett: 08/19/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.107/2019/5. számú ítélete, valamint a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 39. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (hitelezők kielésítési sorrendje felszámolási eljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - elsődlegesen az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Gfv.VII.30.107/2019/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozók másodlagosan - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 39. § (3) bekezdés megsemmisítését kérték.
Az I. r. indítványozó közraktárként működött, ellene felszámolási eljárást indított a bíróság. Az eljárásban a bíróság a II. rendű indítványozót rendelte ki felszámolónak. A felszámolási eljárásban több hitelező is bejelentette hitelezői igényét, akiket a felszámoló a Csődtörvény rendelkezései alapján besorolt.
Az I. rendű hitelező kifogást terjesztett elő, melyben kérte, hogy a bíróság kötelezze a felszámolót, hogy a közraktári ügyletből eredő kártérítési igényét minden más hitelező követelését megelőzően sorolja be és elégítse ki. Hivatkozott a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 39. § (3) bekezdésére, mely szerint kielégítési elsőbbség illeti meg minden más hitelező vonatkozásába. Kérte, hogy a bíróság a III. rendű hitelező zálogjoggal biztosított igényét határidőn túl érkezettnek nyilvánítsa. Kifogásolta továbbá a II. rendű hitelező igényének nyilvántartásba vételét és besorolását is.
Az elsőfokú bíróság a kifogást előterjesztő I. rendű hitelező kifogását a közraktározásból eredő kártérítési igénynek a zálogjogosulttal szembeni kielégítési előnyre vonatkozó részébe megalapozottnak találta, egyebekben elutasította. A II. rendű hitelezővel szembeni eljárást megszüntette. A másodfokú bíróság a II. rendű hitelező fellebbezését hivatalból elutasította, a III. rendű hitelező besorolásával kapcsolatos rendelkezést részben megváltoztatta, és az I. rendű hitelező kifogását elutasította.
Az I. rendű hitelező felülvizsgálati kérelme nyomán eljárt Kúria végzésében a jogerős végzést részben hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú végzésnek az I. rendű hitelező igényének a III. rendű hitelező követelését megelőző besorolására vonatozó rendelkezését helybenhagyta.
A Kúria álláspontja szerint a hitelező közraktári ügyletből eredő kártérítési igényét minden más hitelező követelését megelőzően, a zálogjogosulti igényhez képest privilegizáltan kell a felszámolónak kielégíteni.
Az indítványozók álláspontja szerint a Kúriának a Csődtörvény 49/D. §-ával összefüggésben adott contra legem jogértelmezése sérti az indítványozók tulajdonhoz való jogát és a tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a normavilágosság követelményét azzal, hogy a felszámolási eljárásban a hitelezők kielégítési sorrendjét bizonytalanná tette.
Az indítványozók szerint a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 39. § (3) bekezdése, illetőleg annak a Csődtörvény 49/D. §-ával való kollíziója sérti az indítványozók tulajdonhoz való jogát, és a normavilágosság követelményét.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 39. § (3) bekezdés
  Kúria Gfv.VII.30.107/2019/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1411_2_2020_indkieg.egys.szerk.anonim.pdfIV_1411_2_2020_indkieg.egys.szerk.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .