Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00749/2019
Első irat érkezett: 04/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 25.Bpkf.5996/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (magánindítvány hiánya)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
07/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Törvényszék 25.Bpkf.5996/2019/2. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Bpk.VII.40.895/2018/2. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozók magánindítványt terjesztettek elő magánszemélyekkel szemben rágalmazás vétsége miatt. A bíróság a rágalmazás megvalósításával gyanúsított személyek ellen indult büntetőeljárást megszüntette, mivel a magánindítványt az indítványozók a magánindítvány előterjesztésére nyitva álló határidőn túl terjesztették elő. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozók szerint sérült a tisztességes eljáráshoz fűződő joguk azáltal, hogy a bíróság tévesen értelmezte a képviseletre vonatkozó anyagi jogi szabályokat, elzárta az indítványozókat attól, hogy az ügyben a terheltekkel szemben jogaikat törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül elbírálja..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 25.Bpkf.5996/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_749_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_749_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_749_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_749_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.07.07 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 25.Bpkf.5996/2019/2 of the Budapest-Capital Regional Court (absence of private complaint)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .