Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01719/2020
Első irat érkezett: 10/12/2020
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Bf.II.291/2020/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; adócsalás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Törvényszék 17.B.376/2018/379. számú ítélete és a Debreceni Ítélőtábla Bf.II.291/2020/22. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ellen az adóhatóság nyomozást rendelt el adó- és társadalombiztosítási csalás alapos gyanúja miatt. Az indítványozó által is többször kifogásolt, elhúzódó vádemelést követően az elsőfokú bíróság az indítványozót bűnösnek találta és házi őrizetét rendelte el. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és a bíróságot új eljárás lefolytatására utasította, az indítványozóval szembeni kényszerintézkedést fenntartotta. A kényszerintézkedés fenntartása ellen az indítványozó fellebbezett, amely folytán a Kúria a házi őrizetet megszüntette. Az eljárás során az indítványozó több alkalommal sérelmezte az eljárás elhúzódását, kért iratbetekintést, illetve terjesztett elő kizárási, kijavítási kérelmeket. A Debreceni Törvényszék végül az indítványban sérelmezett elsőfokú döntésével az indítványozót bűnösnek találta társtettesként és folytatólagosan elkövetett csalás, pénzmosás, közokirat-hamisítás és költségvetési csalás bűntettében és magánokirat hamisítás vétségében, és 6 év szabadságvesztésre ítélte. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet az indítványozó vonatkozásában a minősítés tekintetében megváltoztatta, a kiszabott büntetési tételeken nem változtatott.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás elhúzódása a határidők túllépése okán, az ügyelosztási rendtől eltérő bírák kijelölése, az eljáró bíró elfogultságának gyanúja, az iratbetekintési jog korlátozása a tisztességes bírósági eljáráshoz, a jogorvoslathoz való joga, valamint az ártatlanság vélelmének követelménye sérelméhez vezetett..
.
Támadott jogi aktus:
    a Debreceni Törvényszék 17.B.376/2018/379. számú ítélete és a Debreceni Ítélőtábla Bf.II.291/2020/22. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1719_5_2020_indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_1719_5_2020_indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.