Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00074/2021
Első irat érkezett: 01/15/2021
.
Az ügy tárgya: A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó mértéke)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/29/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó települési önkormányzat az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett elő, amelyben a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
A támadott jogszabályi rendelkezés alapján a 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. Az indítványozó előadja, hogy a Korm. rendelet megalkotását és kihirdetését megelőzően az önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról, ezen belül az építményadó és a telekadó mértékének emeléséről döntött. A módosító rendeleteket 2020. november 18-án kihirdette, azok 2021. január 1-jén léptek volna hatályba. Az ezt követően elfogadott Korm. rendelet a kihirdetését követő napon, 2020. december 2-án hatályba lépett, ennek nyomán az indítványozó önkormányzat képviselő testülete rendelkezett arról, hogy a fenti, helyi adó mértékét emelő módosító rendeletei nem lépnek hatályba.
Mindezekkel összefüggésben az indítványozó arra hivatkozik, hogy a Korm. rendelet az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazáson túlterjeszkedve megsértette a számára mint helyi önkormányzat számára az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében és 32. cikk (2) bekezdésében biztosított autonómiát, mivel nem dönthetett a helyi adók mértékéről a 2021. évre vonatkozóan, ami egyúttal közhatalmi bevételeinek csökkenéséhez is vezetett. Álláspontja szerint az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből következő visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközik továbbá, hogy a Korm. rendelet következtében a kihirdetését megelőzően megalkotott és kihirdetett helyi önkormányzati rendelet nem léphetett hatályba..
.
Indítványozó:
    Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Támadott jogi aktus:
    535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről 1. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
31. cikk (1) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés a) pont
32. cikk (1) bekezdés h) pont
53. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_74_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_74_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_74_2_2021_Amicus_curiae_Pénzügym_anonim.pdfIV_74_2_2021_Amicus_curiae_Pénzügym_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.