Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00357/2021
Első irat érkezett: 02/16/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.207/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kisajátítási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 100.K.27.622/2019/35. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.207/2020/8. számú ítélete, illetve az azokra okot adó Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály (a továbbiakban: hatóság) HE/HAT/436-27/2019. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a kizárólagos tulajdonában álló ingatlan egy részére a helyi önkormányzat kisajátítási eljárást kezdeményezett bölcsőde (és ahhoz kapcsolódó parkoló) létrehozása céljából. A hatóság az eljárást megindította, majd szakértőt rendelt ki. A szakértői véleményre az indítványozó észrevételt tett, több ponton mutatott rá arra hogy a szakvélemény kiegészítésre szorul, továbbá vitatta a kiválasztás megfelelőségét és a felajánlott négyzetméter árat is. Ezt követően a hatóság meghozta a kisajátítási kérelmének helyt adó határozatát. Az indítványozó keresetet nyújtott be a határozat ellen, keresetét a bíróság elutasította. A felülvizsgálati eljárás során a Kúria a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, az indítványozó keresetét a jogalap tekintetében elutasította, a hatóság HE/HAT/436-27/2019. számú határozatát az indítványozót megillető kisajátítási kártalanítás összege tekintetében megsemmisítette és a hatóságot e körben új eljárásra kötelezte.
Az indítványozó hivatkozik arra, hogy jogsérelmét nem a kisajátítás összege, hanem az okozza, hogy a kisajátítás jogalapja nem állt fent. Utal arra is, hogy az eljárást követően az önkormányzat is akként nyilatkozott, hogy a tervezett beruházást az indítványozó ingatlan kisajátítása nélkül is meg tudja oldani, ezért álláspontja szerint a közérdekű cél megvalósítására vonatkozó törvényi feltétel (a cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor) sem áll már fent. Álláspontja szerint a tulajdonában álló ingatlant részrehajló eljárásban, a kivételesség és a közérdek alaptörvényi feltételeinek hiányában folytatták le, ami a fegyverek egyenlőségének és a tisztességes hatósági eljárás követelménye sérelmét okozta. A bíróság eljárásban pedig rá hárult az a bizonyítási teher, amit a hatósági eljárásban a hatóságot terhelte volna, és aminek nem tett maradéktalanul eleget; a bíróság továbbá figyelmen kívül hagyta bizonyítási indítványait is, így sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga is. Mind a hatósági, mind a bírósági eljárás a tulajdonjoga sérelmét is okozta..
.
Támadott jogi aktus:
    a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 100.K.27.622/2019/35. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.207/2020/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_357_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_357_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.