Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00059/2021
Első irat érkezett: 01/14/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bpkf.II.799/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; perújítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/12/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bpi.10.182/2020/5. számú végzése és a Kúria Bpkf.II.799/2020/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a bűncselekmény elkövetése miatt elmarasztaló jogerős döntés ellen perújítási indítványt nyújtott be, indítványát az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróságként eljáró Kúria az elsőfokú végzést helybenhagyta. Az indítványozó álláspontja szerint a perújítás elbírálása során a bíróság nem mérlegelheti és nem vizsgálhatja meg a felhozott bizonyítékok bizonyító erejét, csupán azt, hogy valóságuk esetén a perújítást megalapozzák-e. Ezzel szemben a perújítási eljárásban a Kúria rögzítette, hogy a perújítási eljárásban hivatkozott fényképfelvételek kétségkívül új bizonyítékot jelentenek, az elsőfokú bíróság pedig érdemben megvizsgálta, hogy azok tartalmukban milyen új adatokat hordoznak, ami alapján kifejtette, hogy azok legfeljebb a tényállás pontosítására, nem pedig felmentést vagy lényeges enyhítést eredményező eltérő tényállás megállapítására adhatnak alapot.
Azáltal, hogy a Kúria - megállapítva, hogy új bizonyítékok kerültek benyújtásra - egyidejűleg a bizonyítékok értékelését is elvégezte, amelyekből azt a következtetést vonta le, hogy a célzott joghatás elérésére nem alkalmasak, megfosztották az indítványozót a tisztességes bírósági eljáráshoz és tényleges jogorvoslathoz fűződő alapjogától..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bpi.10.182/2020/5. számú végzése és a Kúria Bpkf.II.799/2020/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_59_4_2021_Indkieg.egys.szerk_anonim.pdfIV_59_4_2021_Indkieg.egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.