Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00124/2021
Első irat érkezett: 01/26/2021
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.51.529/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (házasság felbontása, szülői felügyeleti jog gyakorlása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/05/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Dunakeszi Járásbíróság 9.P.20.3788/2020/23. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.51.529/2020/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó keresetet terjesztett elő házassága felbontása és kiskorú gyermekeik felügyeleti jogának rendezése, a kapcsolattartás szabályozása és járulékai iránt. Kereseti kérelmében azt is kérte, hogy a bíróság ideiglenes intézkedésként a szülői felügyeleti jog kizárólagos gyakorlására jogosítsa fel arra; kérelmét azzal indokolta, hogy volt házastársa a gyermekekkel való kapcsolattartást több alkalommal nem tette lehetővé. Előadja, hogy megállapodás útján is megkísérelt békésen elválni, családsegítőhöz is fordult. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint nem merült fel olyan körülmény, amely bármely szülő felügyeleti jogának teljes megvonását indokolná. Ebben az esetben a bíróság ideiglenes intézkedés keretében dönthet úgy is, hogy a gyermekek tartózkodási helyéül az egyik szülő mindenkori tartózkodási helyét jelöli ki. Az elsőfokú bíróság ezért ideiglenes intézkedéssel a gyermekek tartózkodási helyeként a volt feleség lakóhelyét jelölte ki és szabályozta a kapcsolattartást. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzés fellebbezett részét helybenhagyta.
Az indítványozó szerint a bíróság eljárása sérti az egyenlő bánásmód követelményét, a tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a gyermekek jogát a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz..
.
Támadott jogi aktus:
    a Dunakeszi Járásbíróság 9.P.20.3788/2020/23. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.51.529/2020/9. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (4) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_124_2_2021_indkieg_anonim.pdfIV_124_2_2021_indkieg_anonim.pdfIV_124_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_124_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.