Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01558/2020
Első irat érkezett: 09/15/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.X.430/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (életveszélyt okozó testi sértés bűntette; másodfellebbezés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.X.430/2020/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ellen folyamatban volt büntetőeljárás a Kúria Bhar.I.690/2018/12. számú ítéletével zárult. Az indítványozó a Kúria ítélete ellen alkotmányjogi panaszt nyújtott be, amely folytán az Alkotmánybíróság 6/2020. (III. 3.) AB határozatával (Abh.) a Be. 870. § (3) bekezdését mozaikosan megsemmisítette, elrendelte a Kúria Bhar.I.690/2018/12. számú ítélete felülvizsgálatát, megállapította, hogy a Be. megsemmisített rendelkezése az új eljárásban nem alkalmazható, valamint alkotmányos követelményként kimondta, hogy a másodfokú bíróság ítéletének azon rendelkezéseit vagy részeit, amely az ellentétes döntéssel összefügg, a harmadfokú eljárásban erre irányuló, 2018. július 1-re előtt benyújtott másodfellebbezés alapján korlátozás nélkül kell felülbírálni. Ezt követően folytatta le a Kúria a jelen panaszban sérelmezett felülvizsgálati eljárást.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett eljárásban a Kúria az Alkotmánybíróság határozatának követelményeit negálta, az Abh.-ban előírt felülvizsgálati eljárásnak csak formálisan tett eleget, érdemi felülvizsgálatot nem folytatott le. Annak ellenére, hogy a Kúria Bhar.I.690/2018/12. számú ítélete szövegszerűen is megtagadta a védői fellebbezések érdemi elbírálását, a Kúria most támadott döntése szerint ezeket a korábbi döntésben mégis elvégezte, azonban azt, hogy ezt hogyan tehette volna meg, a jelen döntésben nem indokolta. Az indítványozó álláspontja szerint továbbá az Abh.-ban megállapított alkotmányos követelményből fakadó egyetlen követelménnyel sem foglalkozott, a másodfellebbezést kivonta a jogorvoslathoz való jog védelmi köréből, így vizsgálatát továbbra is a szűkítő értelmezést követve, abból éppen a jogorvoslati jelleget kivonva folytatta le.
Mindez sérti a jogbiztonság klauzulájának a visszaható hatály tilalmára vonatkozó rendelkezését, valamint ellehetetleníti a hatékony jogorvoslathoz való jogát. Azáltal pedig, hogy a formális felülvizsgálat során az indokolás jelentős részét - éppen az alapjogi problémát érintő körben - kiegyszerűsítette, a támadott határozat a lényeges elemeket érintően indokolás nélkül maradt, amely a tisztességes eljárás követelményét sérti. A Kúria továbbá teljes mértékben adós maradt annak indokolásával, hogy az Abh.-ban meghatározott alkotmányos követelményt miért nem alkalmazta és a számára előírt érdemi felülvizsgálatot miért nem folytatta le..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Bfv.X.430/2020/9. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1558_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1558_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .