Hungarian
Ügyszám:
.
II/00480/2020
Első irat érkezett: 02/25/2020
.
Az ügy tárgya: Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 47. §-a, 49. §-a és 49/A. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (országgyűlési fegyelmi jogkör)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők az Abtv. 24. § (2) bekezdés e) pontja alapján előterjesztett utólagos normakontroll iránti indítványukban az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) - az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CVIII. törvénnyel megállapított - 47. §-a, 49. §-a és 49/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és a kihirdetésre visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók a sérelmezett rendelkezések alaptörvény-ellenességét két vonatkozásban állítják. Egyrészt az Ogytv. 47. §-a, 49. §-a és 49/A. §-a álláspontjuk szerint ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, IX. cikk (1) bekezdésével, XXVIII. cikk (1) bekezdésével és I. cikk (3) bekezdésével. E körben előadják, hogy a képviselőre az országgyűlés ülésén folytatott magatartásával vagy felszólalásával összefüggésben kiszabható szankciók a véleménynyilvánítás szabadságát szükségtelenül és aránytalanul korlátozzák. Kiemelik, hogy az azonnali hatályú kitiltás nem arányosított, emellett a törvény meghatározza a tiszteletdíj csökkentésének legkisebb mértékét, ami a hatékony jogorvoslatot lehetetlenné teszi. A jogszabály megszövegezését értelmezhetetlennek tartják, ami a norma alkalmazását a jogbiztonság sérelmét felvető módon kiszámíthatatlanná teszi. Az a tény, hogy az Ogytv. 49. § (3) bekezdése alapján a kitiltás elrendeléséről szóló döntést az ülést vezető elnök nem köteles indokolni, a jogorvoslathoz való jog kiüresítéséhez vezet.
Az indítványozók másrészt az Alaptörvény 1. cikk (1) bekezdése, 4. cikk (1) bekezdése, 5. cikk (1) és (6) bekezdése és - ezekkel összefüggésben I. cikk (3) bekezdése - vonatkozásban állítják az Ogytv. sérelmezett rendelkezéseinek - ezen belül külön a 47. § (2) bekezdés, a 49. § és a 49/A. § - alaptörvény-ellenességét. Az indítványt e részben megalapozó indokolásukban előadják, hogy az új szankcióként bevezetett azonnali hatályú kitiltás sérti a képviselői jogegyenlőséget, mivel az alkalmas arra, hogy több hónapra ellehetetlenítse a képviselői jogok gyakorlását, ami az elérni kívánt célhoz - az Országgyűlés rendjének fenntartásához - szükségtelen. A meghatalmazott útján történő szavazás összeegyeztethetetlen a jelen lévő képviselők számához kötött döntéshozatallal, mindez álláspontjuk szerint a népképviseleti elv sérelméhez vezet..
.
Támadott jogi aktus:
  az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 47. §, 49. §, 49/A. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
1. cikk (1) bekezdés
4. cikk (1) bekezdés
5. cikk (1) bekezdés
5. cikk (6) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_480_0_2020_indítvány_anonim.pdfII_480_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .