Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00367/2021
Első irat érkezett: 02/16/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.908/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építésügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/12/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Budapest Környéki Törvényszék 9.K.700.305/2020/14. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.37.908/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az alkotmányjogi panasz előzményeként az építésügyi hatóság az építési engedély nélkül, egyszerű bejelentés mellőzésével, a hatályos helyi építési szabályzat alapján nem beépíthető telken épített építmények elbontására kötelezte az indítványozót. A végleges hatósági határozat ellen az indítványozó keresetet nyújtott be, amelyet a bíróság az alkotmányjogi panaszban támadott ítéletével elutasított, a Kúria a támadott ítélet ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem befogadását - az alkotmányjogi panaszban szintén támadott - végzésévek megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint a fentiekkel összefüggésben sérült a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz való joga, mivel a helyi építési szabályzat folyamatban lévő, várható módosítása nyomán az érintett telek beépíthetősége változni fog, így a rajta emelt építményekre a jövőbeli szabályozás alapján fennmaradási engedélyt lehetne adni. Mind a hatóság, mind a bíróság elmulasztotta e körülmény vizsgálatát és értékelését, ezért az indítványozó álláspontja szerint nem tettek eleget együttműködési és tényállás-tisztázási kötelezettségüknek, és eljárásuk során nem mozdították elő az ügyféli jogok érvényesülését. Az indítványozó a Kúria végzésének alaptörvény-ellenességét arra alapítja, hogy a fentiekből fakadó jogsérelmét a Kúria nem orvosolta..
.
Támadott jogi aktus:
    A Budapest Környéki Törvényszék 9.K.700.305/2020/14. számú ítélete, a Kúria Kfv.III.37.908/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_367_2_2021_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_367_2_2021_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.