Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00805/2020
Első irat érkezett: 05/08/2020
.
Az ügy tárgya: a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. tv. 106. §-a, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. tv. 172. § (2) bekezdése, valamint a Kúria Mfv.II.10.164/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (titkári szolgálati idő beszámítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 106. §-a, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 172. § (2) bekezdése, valamint a Kúria Mfv.II.10.164/2019/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó bírák álláspontja szerint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 106. §-a és a 2020. január 1. napját megelőzően hatályos bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 172. § (2) bekezdésében foglalt szabályozás alaptörvény-ellenes, mivel a bírói szolgálati jogviszonyban álló indítványozók szolgálati ideje kért módosításának elmaradása sérti a bírói függetlenségnek az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdésében foglalt elvét.
Az indítványozók szerint a jogszabályi rendelkezés, illetve a Kúriai ítélet sérti az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdését is, mivel a jogsérelmet állító bírák számára nem biztosítja a bírói szolgálati jogviszonyban a bírói függetlenséghez fűződő alapvető jogot megkülönbözetés nélkül.
Kifejtik továbbá, hogy az indítványozók különböző jogcímeken több kereseti kérelmet tartalmazó keresetet terjesztettek elő a rendes bíróságok elé, amelyek közül kizárólag egy került érdemben elbírálásra, a további kereseti kérelmek elbírálására pedig nem került sor. Fentiekre tekintettel az indítványozók szerint megvonták tőlük a tisztességes eljáráshoz való jogot, a bírósághoz való jogot, illetve - miután azt a Kúria ítélete eredményezte - az indítványozók jogorvoslathoz való joga sérült..
.
Támadott jogi aktus:
  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 106. §
  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 172. § (2) bekezdés

  Kaposvári Törvényszék 2.Mf.20.960/2018/11. számú ítélete
  Kúria Mfv.II.10.164/2019/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_805_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_805_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .