Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01769/2020
Első irat érkezett: 10/15/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.846/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítási igény érvényesítésének ideje, tájékoztatás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.III.20.846/2019/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését és végrehajtásának felfüggesztését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - rokkantnyugdíjas felperes - az ellene folyamatban volt büntetőeljárás miatt kártalanítás iránt kérelmet terjesztett elő a bíróságon. Az elsőfokú bíróság elkésettnek tekintette a kérelmet, azonban a másodfokú bíróság új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot. A megismételt eljárás során az indítványozó keresetét a bíróság ismét elutasította, azonban a másodfokú bíróság szintén új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot. Az érdemben végül lefolytatott elsőfokú eljárásban a bíróság a keresetet elutasította, megállapítva azt, hogy az indítványozó szökni próbált a hatóságok elől, így a keresete nem megalapozott. A másodfokú bíróság a döntést részben megváltoztatva kártalanítást állapított meg. A jogerős döntés ellen az alperes felülvizsgálati kérelemmel élt. A Kúria a jogerős ítéletet az elsőfokú ítéletre is kiterjedően hatályon kívül helyezte és a pert megszüntette elkésettség okán, hivatkozással arra, hogy a kártalanítás iránti igény érvényesítésének ideje akkor kezdődött amikor a határozatot közölték az indítványozóval. Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz fűződő alapjogát és a személyi szabadsághoz való alapjogát sértik a bírósági döntések, ugyanis a bíróság a kártalanítással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A magyar jogban a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:22. §- a alapján az igények elévülési ideje 5 év. Ehhez képest az alaptalan személyi szabadság korlátozása miatti kártalanítás a Be. 583. § (5) bekezdése alapján 6 hónap, amely jelentősen korlátozza az ígényérvényesítés lehetőségét. Az Alkotmánybíróság 104/2009. (X.30.) AB határozata alapján került be a Be. 583. § (5) bekezdéseként az ügyész és a bíró tájékoztatási kötelezettsége a kártalanítás lehetőségéről és idejéről, amit elmulasztott a bíróság. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.III.20.846/2019/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
IV. cikk (4) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1769_4_2020_Indegys.anonim.pdfIV_1769_4_2020_Indegys.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.