Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00475/2021
Első irat érkezett: 02/26/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.350/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Kfv.I.35.350/2020/5. számú ítélete és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.34.169/2019/10. számú ítélete, valamint a hatósági határozatok alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli felperes - terhére az adóhatóság adókülönbözetet állapított meg, és adóbírságot és késedelmi pótlékot szabott ki. Az indítványozó fellebbezéssel élt az elsőfokú határozat ellen, azonban a határozatot a másodfokú hatóság megváltoztatta. A másodfokú hatósági döntéssel szemben az indítványozó keresetet nyújtott be. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a Kúria az elsőfokú ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való joga, mivel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet ugyan befogadta, és a felülvizsgálati kérelmet az abban megjelölt jogszabálysértésre tekintettel érdemi vizsgálatra alkalmasnak minősítette, ennek ellenére azonban a felülvizsgálati kérelemben foglaltakat érdemben nem vizsgálta meg, az abban felhozott kifogásokra érdemi állásfoglalást nem alakított ki és érdemi felülvizsgálatot nem végzett. Álláspontja szerint a megelőző eljárások tekintetében is megállapítható a döntéseket érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, a tisztességes eljárásához fűződő alapjogának sérelme..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.I.35.350/2020/5. számú ítélete és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.34.169/2019/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_475_2_2021_Indegys.anonim.pdfIV_475_2_2021_Indegys.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.