Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00716/2021
Első irat érkezett: 03/30/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.010/2019/4. számú részítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár megtérítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.856/2018/4/III. számú részítélete és a Kúria Pfv.III.21.010/2019/4. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt nyújtottak be alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz.
Az indítványozók bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti pert indítottak egy törvényszék ellen. A keresetnek az elsőfokú bíróság részben helyt adott, vagyoni és nem vagyoni kártérítést állapított meg. A másodfokú bíróság részítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a nem vagyoni kártérítés iránti keresett elutasította. Ezt meghaladóan az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalra utasította. A jogerős részítélet ellen az indítványozók felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő. A felülvizsgálati kérelmet a Kúria elutasította, a jogerős ítéletet a felülvizsgálattal támadott részében hatályon kívül helyezte, az indítványozókat felülvizsgálati eljárási illeték megfizetésére kötelezte.
Az indítványozók szerint az ítélőtábla részítélete sérti a tisztességes eljáráshoz való jogukat, mert nem állapított meg nem vagyoni kártérítést az indítványozók részére az igazságszolgáltatásba vetett bizalom megsértése miatt, hanem úgy érvelt, hogy ilyen személyhez fűződő jog nincs. Álláspontjuk szerint a Kúria ítélete sérti a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogukat, mert a Kúria érdemben nem bírálta el a felülvizsgálati kérelmet, és nem indokolta meg, hogy a felülvizsgálati kérelemben megjelölt anyagi jogszabály miért nem minősül a régi Pp. 272. § (2)-(3) bekezdése alapján adekvát módon megjelölt jogszabályhelynek. Álláspontjuk szerint a bíróságok önkényes jogértelmezése következtében sérült továbbá az emberi méltósághoz és az egészséghez való joguk..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.III.21.010/2019/4. számú részítélete
    Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.856/2018/4/III. számú részítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XX. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_716_0_2021_Inditvany.anonim.pdfIV_716_0_2021_Inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.