Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00652/2021
Első irat érkezett: 03/22/2021
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.481/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása veszélyhelyzet ideje alatt)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/28/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Járásbíróság 67.Pk.502.057/2020/5. számú végzése és a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.481/2020/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó (alapügyben: kérelmező) és volt házastársa (kérelmezett) bontóperében a bíróság (Komáromi Járásbíróság 8.P.20.588/2016/86. számú ítéletével) rendelkezett a folyamatos kapcsolattartásról, valamint az elmaradt kapcsolattartás pótlásáról is. Az indítványozó három alkalommal indított kapcsolattartás végrehajtása iránti eljárást amiatt, hogy a kérelmezett a koronavírus járványra hivatkozással 2020. tavaszán három hétvégén nem biztosította számára a folyamatos kapcsolattartást. A bíróság mindhárom eljárásban elutasította az indítványozó keresetét azzal az indokolással, hogy az érintett időszakban szakban fennálló veszélyhelyzet idején a kérelmezett felróhatósága nem volt megállapítható. Az indítványozó fellebbezése nyomán a bíróság az elsőfokú végzéseket mindhárom esetben helybenhagyta. Ezt követően terjesztette elő az indítványozó az elmaradt kapcsolattartások pótlásának nem teljesítése miatti keresetét. A panaszban sérelmezett elsőfokú végzésével a Debreceni Járásbíróság a kérelmet elutasította azzal az indokolással, hogy a bíróság korábban három nemperes eljárásban már megállapította, hogy a kapcsolattartás egyik félnek sem felróható módon maradt el, ezért pótlási kötelezettséget nem írt elő; nincs tehát olyan végrehajtható határozat, amely alapján az indítványozó az újabb kapcsolattartás végrehajtása iránti eljárást megindíthatta volna. Fellebbezésében az indítványozó hivatkozott arra, hogy az elmaradt kapcsolattartás, illetve az elmaradt kapcsolattartás pótlása elmaradásának kérdését külön kellett volna vizsgálni, azt a Bpnt. is külön helyen szabályozza [a 22/B. § (4) bekezdés a), illetve b) pontjában]. Az elsőfokú végzést a Debreceni Törvényszék azzal a pontosítással hagyta helyben, hogy az indítványozó kérelmét visszautasította.
Az indítványozó sérelmezi, hogy a panaszban sérelmezett döntésekkel a bíróságok - jogellenesen - nem tettek különbséget a kapcsolattartás pótlása és a pótlás elmaradása miatt indított eljárások között, továbbá a felróhatóság megállapítására alapították döntéseiket, megakadályozták a bontóper kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezésének érvényre juttatását. Mindez sérti a magán- és családi élete tiszteletben tartásához és a tisztességes eljáráshoz való jogát, a XVI. cikk (1) bekezdésében a gyermek számára a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogot, valamint a XVI. cikk (2) bekezdésben biztosított, a gyermeknek adandó nevelés megválasztásához való jogát. .
.
Indítványozó:
    Forgács Roland
Támadott jogi aktus:
    a Debreceni Járásbíróság 67.Pk.502.057/2020/5. számú végzése és a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.481/2020/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_652_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_652_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.