Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01351/2020
Első irat érkezett: 08/04/2020
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 2.Pf.20.283/2020/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - Abtv. 27. § és 26. § (1) bekezdése szerinti - alkotmányjogi panaszában a Miskolci Törvényszék 2.Pf.20.283/2020/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó cég keretbiztosítéki jelzálogszerződést kötött a felperessel. A felperes 2019-ben keresetet nyújtott be a Miskolci Járásbíróságon, az indítványozó által ellene indított végrehajtási eljárás megszüntetésére, arra tekintettel, hogy a követelést biztosító jelzálogjog elévült. A Miskolci Járásbíróság 4.P.21.432/2019/25. számú ítéletében a felperes keresetét elutasította. A másodfokon eljáró Miskolci Törvényszék azonban 2.Pf.20.283/2020/3. számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a végrehajtást megszüntette.
Az indítványozó álláspontja szerint a döntés sérti az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a másodfokú bíróság döntése nem tartalmozott megfelelő indokolást arra nézve, hogy a bíróság az elsőfokú bíróság döntését miért változtatta meg.. .
.
Támadott jogi aktus:
    A Miskolci Törvényszék 2.Pf.20.283/2020/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1351_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1351_2_2020_Indkieg_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.