Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00676/2019
Első irat érkezett: 04/15/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.932/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/29/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 204.Kpk.45.033/2018/7. számú végzése és a Kúria Kfv.III.37.932/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók előadták, hogy két mezőgazdasági ingatlan vonatkozásában adásvételi szerződést kötöttek, azonban az elővásárlásra jogosult elővételi jogával élt, melyet az illetékes közigazgatási hatóság jóváhagyott. Az indítványozók a közigazgatási határozat felülvizsgálatát kérték keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 44.K.32.266/2017/34. számú ítélete a közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezte és a Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására kötelezte. A bírósági felülvizsgálat jelenleg folyamatban van. Ennek ellenére az indítványozók újabb adásvételi szerződést kötöttek az érintett ingatlanok vonatkozásában. A hatósági jóváhagyás iránti kérelmüket a Kormányhivatal érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 204.Kpk.45.033/2018/7. számú végzése a kereseti kérelmet elutasította, arra hivatkozással, hogy a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata jelenleg is zajlik a korábbi ügyből kifolyólag. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította.
Az indítványozók álláspontja szerint a bírói döntések olyan hivatali gyakorlatot, jogértelmezést, valamint olyan bírói gyakorlatot hagynak jóvá, mely korlátozza a tulajdonosnak a tulajdonával való szabadságát, ezzel sérült a tulajdonhoz való alapjoguk. A mezőgazdasági szakigazgatási szerv határozata, és a bírósági döntés is sértik a tisztességes eljáráshoz való alapjogot, ugyanis a hatóság polgári jogi bíróság hatáskörébe tartozó kérdésben döntött, jogkörét túllépve, ami miatt a bíróság az ügyet érdemben már nem vizsgálta..
.
Indítványozó:
  Ócsa-Soroksár Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet "v.a."
  Horváth Alexandra Éva
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 204.Kpk.45.033/2018/7. számú végzése
  Kúria Kfv.III.37.932/2018/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_676_4_2019_indkieg.egys.anonim.pdfIV_676_4_2019_indkieg.egys.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .