Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00453/2021
Első irat érkezett: 02/24/2021
.
Az ügy tárgya: A Gyulai Törvényszék 4.Bf.86/2020/16. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bizonyítékok értékelése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/12/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Szarvasi Járásbíróság 8.B.76/2019/12. számú ítélete és a Gyulai Törvényszék 4.Bf.86/2020/16. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri a Szarvasi Járásbíróság 8.B.76/2019/12. számú ítéletére kiterjedő hatállyal.
Az indítványozó büntető ügy elítéltje. Alkotmányjogi panaszában a bűnösségét megállapító bírói döntések alaptörvény-ellenességét állítja, mivel álláspontja szerint a XXVIII. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jog és az ártatlanság vélelmének elve sérelméhez vezetett, hogy a bíróság döntését kizárólag a sértett elmondásaiban foglaltakat ismertető tanúvallomásokra, azaz közvetett bizonyítékokra alapozta, és a bíróságok pártatlanságának követelménye is sérült az eljárásban..
.
Támadott jogi aktus:
    A Szarvasi Járásbíróság 8.B.76/2019/12. számú ítélete, a Gyulai Törvényszék 4.Bf.86/2020/16. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_453_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_453_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.