Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01470/2020
Első irat érkezett: 09/02/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.20.556/2019/6. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási és bírósági jogkörben okozott kár megtérítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/02/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.II.20.556/2019/6. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az I. rendű indítványozót egy adócsalási ügyben folytatott nyomozás során - a II. rendű indítványozó lakásában tartott házkutatást követően - őrizetbe vették, majd részére lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a bíróság. A lakhelyelhagyási tilalmat hónapokkal később, a nyomozás kezdeti szakaszának minősülő időben megszüntették, majd a nyomozást I. rendű indítványozóval szemben több mint 7 év eltelte után megszüntették.
Az indítványozók közigazgatási és bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránt indítottak pert az alperesek ellen.
Az elsőfokú bíróság részítéletében a számlával igazolt ügyvédi költség tekintetében a kártérítési igénynek helyt adott, a keresetet egyebekben elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság részítéletét helybenhagyta. A Kúria az indítványozók vagyoni kárigényét teljes egészében elutasította.
Az indítványozók álláspontja szerint a Kúria részítélete a keresetlevélben, illetve a felülvizsgálati kérelemben foglaltaktól eltérő ténybeli és jogi alapok alkalmazása miatt, másodlagosan pedig az anyagi jogi szabálynak az egységes gyakorlattól indokolás nélkül eltérő alkalmazása miatt sérti a jogorvoslathoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.II.20.556/2019/6. számú részítélete
    Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.625/2018/7. számú részítélete
    Budapest Környéki Törvényszék 21.P.21.173/2016/28. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1470_5_2020_Indkieg.anonim.pdfIV_1470_5_2020_Indkieg.anonim.pdfIV_1470_0_2020_Inditvany.anonim.pdfIV_1470_0_2020_Inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.