Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00260/2021
Első irat érkezett: 02/08/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.943/2020/16. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (szavatosság, jótállás; kötbér megfizetése; önkormányzati beruházás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/24/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.V.20.943/2020/16. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó önkormányzat - az Európai Unió vissza nem térítendő pályázati támogatásával - gyógyfürdőhöz kapcsolódó szálloda megépítéséhez közbeszerzési eljárást folytatott le, majd megkötötte a kivitelezési vállalkozási szerződést. A vállalkozó nem teljesített határidőben, ezzel az indítványozó a támogatás jelentős részét elvesztette, a hibás és hiányos teljesítés miatt egyéb károk is érték, ezért keresetet nyújtott be a vállalkozóval szemben kötbér megfizetése iránt. Tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés biztosítására a felek teljesítési biztosítékot kötöttek ki, amelyet a vállalkozó bankgarancia formájában bocsátott rendelkezésre, az indítványozó azt a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényei biztosítására az átadás-átvételi eljárást megelőzően lehívta. Az elsőfokú bíróság arra kötelezte az indítványozót, hogy a vállalkozó számára a bankgarancia teljes összegét fizesse vissza, ugyanakkor arról, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, nem döntött, így az esetleges szerződésszegésből adódó indítványozói jogos igényről sem. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet hatályában fenntartotta, eltérő jogi érvelés mellett. A Kúria a jogerős részítéletet hatályában fenntartotta. Az indítványozó e határozat ellen alkotmányjogi panaszt terjesztett elő 2017. szeptemberében, az elbírálás jelenleg is folyamatban van. Az indítványozó ugyanakkor a vállalkozási szerződésből eredő igénye megfizetése iránt is pert indított a Zalaegerszegi Törvényszék előtt. A Törvényszék elsőfokú részítéletében az indítványozót arra kötelezte, hogy hátralékos vállalkozói díj címén fizessen meg az alperesnek egy összeget, a részítélettel elbírált viszontkeresetet ezt meghaladóan elutasította és az indítványozó jótállási biztosíték óvadékként történő letételére kötelezés iránti kérelmét elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság részítéletének a részítélettel elbírált keresetet elutasító rendelkezését megváltoztatta, és a vállalkozót kötelezte óvadék megfizetésére. Az elsőfokú bíróság hátralékos vállalkozói díj címén megítélt összeg kifizetésére vonatkozó rendelkezését helybenhagyta. Az elsőfokú bíróság részítéletének viszontkeresetet elutasító rendelkezését hatályon kívül helyezte és a bíróságot ebben a keretben a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította. A Kúria a jogerős részítéletet a felülvizsgálattal támadott részében hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint a Kúria részítélete alaptörvény-ellenes, mert sérti a tisztességes eljáráshoz való alapjogát azzal, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog immanens részét képező indokolási kötelezettségének az egész peren végighúzódó jogkérdések vonatkozásábannem tett eleget, az indítványozó érveit érdemben nem vizsgálta. Hivatkozik továbbá arra, hogy a Pp. kiemelt jelentőségű perekre vonatkozó szabályozását - a 386/H. § (1) bekezdése nem írhatja felül a Pp. 231. § (2) bekezdésében foglalt - a részítélet meghozatalára vonatkozó - szabályt, oly módon, hogy az azzal jár, hogy - ahogy a jelen esetben - a vállalkozó a szerződésszerű teljesítés ellenére teljes ellenszolgáltatás kapott úgy, hogy objektív szerződésszegése egyértelműen megállapítható. .
.
Indítványozó:
    Lenti Város Önkormányzata
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Pfv.V.20.943/2020/16. számú részítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_260_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_260_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.