Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00216/2021
Első irat érkezett: 02/02/2021
.
Az ügy tárgya: Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rend. egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy, balatonvilágosi ingatlanok, építési beruházás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - elsődlegesen az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rend. (a továbbiakban: Rendelet) 6/K. §-a valamint 43. §-a és a 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sorában felsorolt balatonvilágosi ingatlanok szövegrész alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, másodlagosan a Rendelet 6/K. § (3) bekezdésének n) pontja, (4) bekezdésének h) és i) pontja, (5) bekezdésének l) pontja, (6) bekezdése, (7) bekezdésének k) pontja valamint (9) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó egyesület - a tagjai képviseletében eljárva - előadta, hogy érdekképviseleti szervként jár el a tagjai, a Balatont használó lakosság és a hivatalok, intézmények, politikai és egyéb szervezetek között. Az indítványozó a 388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendeletből értesült arról, hogy a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította bizonyos balatonvilágosi ingatlanok telekalakítási és építési beruházásait. Ezekre az ingatlanokra a Rendelet sajátos beépítési szabályokat határozott meg. Ezen felül a Rendelet 6/K. § (9) bekezdése megállapította, hogy a megjelölt telkek és az azokból telekalakításra kerülő telkek közterületként illetve közútként nem alakíthatók ki. A Rendelet következtében tehát az eddig közterületként - parti sétányként és közparkként - hasznát terület közterület és parti sétány jellege megszűnik, illetve az önkormányzat tulajdonjogi várományát képező területek közterületként való hasznosítása jogilag lehetetlenné válik. Az indítványozó előadása szerint a Rendelet elvonja a település lakóinak illetve a nyaralóknak a Balaton-parthoz való eljutás lehetőségét, másrészt egy magánberuházás nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűvé nyilvánításával milliárdos értékű vagyonelemeket juttat magántulajdonban álló jogi személy részére. Kiemelt kérdés, hogy egy kormányrendelettel felülírhatóak-e az Alaptörvény 38. cikkében az állami és önkormányzati vagyon védelmére vonatkozó alapszabályok.
Az indítványozó szerint az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jog sérelmét valósítja meg az, hogy egyes ingatlanok vonatkozásában a Rendelet elvonja a nyilvánosságtól a közterületet, parti sétányt, kimondja, hogy közhasználatú strand nem alakítható ki, továbbá a móló használata - hajójáratok indulása és érkezése - is ellenérték nélkül ellehetetlenül, mely ellentétes a nemzeti vagyon kezelésének védelmével és céljával. Az egyedülálló szabályok sértik a tisztességes gazdasági verseny elvét, és az Alaptörvény XXI. cikk (1) bekezdésében deklarált egészséges környezethez való jogot mikor 20%-os beépíthetőség helyett 80%-os beépíthetőséget engedélyez, 6.5-18 m magas épületekkel, és a zöldfelület jelentős csökkentésével..
.
Indítványozó:
    Aligai Fürdőegyesület
Támadott jogi aktus:
    Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rend. 6/K. §-a valamint 43. §-a és a 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora, illetve a 6/K. § (3) bekezdésének n) pontja, (4) bekezdésének h) és i) pontja, (5) bekezdésének l) pontja, (6) bekezdése, (7) bekezdésének k) pontja valamint (9) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXI. cikk (1) bekezdés
38. cikk (1) bekezdés
38. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_216_0_2021_indegys.anonim.pdfIV_216_0_2021_indegys.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_216_4_2021_Miniszterel_amicus_curiae.anonim.pdfIV_216_4_2021_Miniszterel_amicus_curiae.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.