Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01339/2020
Első irat érkezett: 08/03/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.573/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, jogerő)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.III.21.573/2018/11. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.047/2018/7/II. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 122.P.25.278/2010/155. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó lakásába rendszeresen beömlő szennyvíz miatt a jelen pert megelőzően már folyt peres eljárás, melynek során jogerős közbenső ítélet és perújítási ítélet született.
Jelen kártérítési perben az elsőfokú bíróság kötelezte az alperesi társasházat javítási, vízvezeték szerelési és kőműves munkák elvégzésére illetve az indítványozó kárának megtérítésére, ezt meghaladóan az indítványozó keresetét elutasította. A panaszolt elsőfokú ítélettel szemben az indítványozó fellebbezéssel élt, melynek során a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét kis mértékben megváltoztatta, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Kúria a másodfokú ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági döntések sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjogát, ugyanis a jogerős közbenső ítélet és a Legfelsőbb Bíróság perújítási ítéletének rendelkező részeiben és indokolásában írtakkal szemben nem állapították meg az alperesi társasház kártérítő felelősségét..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.III.21.573/2018/11. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.047/2018/7/II. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 122.P.25.278/2010/155. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1339_0_2020_inditvany.anonim.pdfIV_1339_0_2020_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .