Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02093/2020
Első irat érkezett: 12/18/2020
.
Az ügy tárgya: A Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.13.410/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálysértés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.13.410/2020/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ellen szabálysértési eljárás indult. Az elsőfokú szabálysértési hatóság határozatában megállapította, hogy az indítványozó közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértést követett el, ezért őt pénzbírság megfizetésére kötelezte.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.13.410/2020/5. számú végzésével az elsőfokú szabálysértési hatóság határozatát megváltoztatta, a pénzbírság megfizetését mellőzte, és az indítványozót figyelmeztetésben részesítette.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság megsértette a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mert - a szabálysértési törvény helytelen értelmezéséből - arra a következtetésre jutott, hogy az ügyet tárgyaláson kívül bírálta el. Nézete szerint sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot az is, hogy a bíróság nem indokolta, hogy miért nem a hatályos jogi normák szerint járt el, továbbá a bíróság a tárgyalás mellőzésével hozott döntését a régi szabálysértési törvényre (1999. évi LXIX. törvény) alapított joggyakorlat mentén hozta, melyet a jogalkotó az új szabálysértési törvénnyel (2012. évi II. törvény) kifejezetten hatályon kívül helyezett..
.
Támadott jogi aktus:
    Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.13.410/2020/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2093_3_2020_Ind.egys.szerk.anonim.pdfIV_2093_3_2020_Ind.egys.szerk.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.