Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00861/2020
Első irat érkezett: 05/20/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.286/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kifogás felszámolási eljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/25/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VII.30.286/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Kaposvári Törvényszék mint elsőfokú bíróság végzésével az indítványozó felszámolót tisztségéből felmentette. A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a felszámoló fellebbezése nyomán az elsőfokú végzést megváltoztatta, a felszámoló felmentését mellőzte, és a hitelező felmentés iránti kérelmét elutasította. A Kúria a jogerős végzést hatályon kívül helyezte és az elsőfokú végzést a fellebbezett részében helybenhagyta.
Az indítványozó szerint sérti a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogát, hogy a Kúria tárgyaláson kívül hozta meg döntését, mely az indítványozóra nézve hátrányos rendelkezést tartalmaz, és amely döntés további jogorvoslattal már nem támadható..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Gfv.VII.30.286/2019/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_861_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_861_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_861_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIV_861_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .