Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00573/2020
Első irat érkezett: 03/11/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.500/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél előterjesztése téves nyomtatványon; adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.500/2019/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval szemben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le az adóhatóság, amelynek során adókülönbözetet állapított meg, az adóhiány után adóbírságot és késedelmi pótlékot szabott ki. A másodfokú adóhatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A határozat tartalmazta a jogorvoslati tájékoztatást, amely szerint "a keresetlevél elektronikus úton is elő terjesztő a NAV honlapjáról letölthető, a keresetlevél elektronikus beterjesztésére szolgáló űrlap (NAVKPER) megfelelő kitöltésével". Az indítványozó a törvényes határidő utolsó napján keresetet nyújtott be a NAVKPER nyomtatvány kitöltésével. A következő napon letöltötte az adóhatóság elutasító nyugtáját, amely arról tájékoztatta, hogy keresetét nem megfelelő verziójú űrlapon nyújtott be, ezért az indítványozó még aznap papír alapon is benyújtotta keresetét. Keresetéhez, mivel azt határidőn túl nyújtotta be, igazolási kérelmet is előterjesztett. A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság igazolási kérelmének helyt adott, keresetét érdemben elbírálva az adóhatóság első- és másodfokú határozatát megsemmisítette és az elsőfokú adóhatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. A bíróság ítélete ellen az adóhatóság felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A Kúria - a panaszban támadott végzésével - a bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította. A Kúria döntését azzal indokolta, hogy a jogorvoslatról való tájékoztatásnak nem kell tartalmaznia a jogorvoslat benyújtására szolgáló elektronikus nyomtatvány jogorvoslati határidő alatti esetleges változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívást is. A Kúria az elsőfokú bíróság számára azt is előírta, hogy az új eljárásban az igazolási kérelmet úgy bírálja el, mint ami a mulasztás vétlenségének megállapítására nem alkalmas.
Az indítványozó álláspontja szerint a 2017 december 19-én kelt hatósági döntés tévesen tájékoztatta a jogorvoslat benyújtására szóló űrlapról. Nézete szerint kötelessége lett volna felhívnia a figyelmét arra, hogy a jogorvoslat benyújtására nyitva álló harminc napos időtartam alatt az űrlap meg fog változni, illetve honlapjáról a 2018. január 1-től a 2017. december 31-ig alkalmazandó NAVKPER elnevezésű űrlapot törölnie kellett volna. Sérelmezi továbbá, hogy a 2018. január 1-től alkalmazandó űrlap neve megegyezik a korábbi névvel. Így már a közigazgatási eljárás során sérült a tisztességes eljáráshoz való joga. A Kúria döntése, amely egyúttal az igazolási kérelem elbírálására is határozott előírást tartalmaz az elsőfokú bíróság számára, ténylegesen elzárja a kereset érdemi tárgyalásának és a tényleges jogorvoslat lehetőségétől, így a tisztességes bírósági eljáráshoz és a hatékony jogorvoslathoz fűződő alkotmányos joga sérelméhez vezet..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kfv.I.35.500/2019/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_573_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_573_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .