Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00188/2020
Első irat érkezett: 01/30/2020
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.166/2019/8/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyógyszerészek elővásárlási joga)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Székesfehérvári Törvényszék 26.P.20.225/2018/41. számú ítélete és a Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.166/2019/8/I. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan, az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján kérik az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 41. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozók személyesen, a megbízásuk személyes ellátásáért számlázó gazdasági társaságok közbeiktatásával dolgoztak gyógyszerészként egy gyógyszertárban, amikor a gyógyszertár üzletésze értékesítésre került egy, az adott gyógyszertárban munkát nem végző gyógyszerész részére. Az indítványozók elővásárlási joguk megsértésére hivatkozással nyújtottak be keresetet, azt az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indítványozók érvelése alapján a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 83/A. § (7) bekezdése alapján a háromszintű elővásárlási sorrendben ők, mint a második csoportba sorolandó, az adott helyen munkát végző gyógyszerészek egyértelműen megelőzték a harmadik csoportbeli vevőt (egyéb regisztrált gyógyszerészt). A bíróságok azonban azt állapították meg, hogy cégeik közbeiktatása okán az indítványozók nem álltak közvetlenül személyes munkaviszonyban az adott gyógyszertárral, ezért nem volt elővásárlási joguk azon a szinten, ahol arra igényt tartottak.
Az indítványozók álláspontja szerint a bíróságok többlettényállási elemet alkottak a közvetlen közreműködési kötelezettség feltételül szabásával, ezzel jogot alkottak, ami miatt a jogértelmezés és az eljárás nemcsak contra legem, hanem contra constitutionem is. A bíróságok továbbá a jogszabályt nem annak céljával összhangban értelmezték, azt figyelmen kívül hagyták. Mindezek alapján sérült a tisztességes eljáráshoz való joguk, valamint sérült az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdése, T) cikk (1) bekezdése és 28. cikke..
.
Támadott jogi aktus:
  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 41. § (2) bekezdés
  a Székesfehérvári Törvényszék 26.P.20.225/2018/41. számú ítélete és a Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.166/2019/8/I. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_188_2_2020_indkieg.egys.szerk_anonim.pdfIV_188_2_2020_indkieg.egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .