Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00213/2021
Első irat érkezett: 02/02/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.662/2020/7-II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (perköltség, deviza alapú szerződés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.662/2020/7-II. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 21.P.20.272/2019/30. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadása szerint deviza alapú szerződést kötött az illetékes bankkal, amely során olyan feltételt írattak alá vele, hogy bármely mértékben változik a devizaárfolyam, a következményeit az indítványozónak kell viselnie. Az eredeti feltételekhez képest a törlesztő részlet olyan mértékben emelkedett, hogy a szerződésben foglaltakat teljesíteni nem tudta, így a bank végrehajtást indított ellene. A bírósági eljárás során hozott határozatok az indítványozó keresetének részben helyt adtak, ugyanakkor a kamat viselése a perköltség viselése tekintetében véleménye szerint megsértették a szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jogát, mert a nagyhatalmú bankokkal szemben hátrányos helyzetben volt, a vállalkozáshoz való jogát, mert a devizaalapú szerződés az adósok tekintetében rendkívül hátrányosak, a tulajdonhoz való alapjogát, mert a panaszosok vagyonában a szerződések hátrányt okoznak, a törvény előtti egyenlőséghez való alapjogát, mert a tisztességes gazdasági versenyt sértik a szerződések. Továbbá a bíróság eljárása a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát sérti az indokolás hiánya miatt. A jogorvoslathoz való jogot sérti az érdemi felülvizsgálat hiánya..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.662/2020/7-II. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 21.P.20.272/2019/30. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
V. cikk
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_213_2_2021_Indegys.anonim.pdfIV_213_2_2021_Indegys.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.